Šioje mokykloje besimokantys ir pageidaujantys moksleiviai turi galimybę susipažinti su Kauno kolegijoje realizuojamomis Dekoratyvinės plastikos mokymo programos specializacijomis, jų įvairove ir teikiamomis galimybėmis.
 
Parodoje eksponuojamų studentų darbų vadovės – lekt. Daina Daukšienė, doc. Lolita Grabauskienė, doc. Sigita Grabliauskaitė, doc. Birutė Sarapienė, o parodą kuruoja doc. S. Grabliauskaitė, lekt. Birutė Šležienė, doc. Birutė Sarapienė.
 
Dėstytojų teigimu, baigiamojo darbo projektas – pirmasis ir labai svarbus žingsnis įgyvendinat savo sumanymą iš pasirinktų medžiagų – stiklo, odos, keramikos, tekstilės. Perteikiant pasirinktą baigiamojo darbo temą atsispindi studento meninė idėja, kūrybiškumas, meniškumas. Nemažai baigiamųjų darbų yra atliekama pagal užsakymus, kiti – skirti parodoms.
 
„Tikimės, kad ši paroda moksleivius sudomins ir nulems jų pasirinkimą studijuoti mūsų fakultete“, – teigia parodos kuratorės. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete realizuojama Dekoratyvinės plastikos studijų programa – unikali, puoselėjanti gilias profesionaliosios keramikos, stiklo, odos, bei tekstilės tradicijas. Tai vienintelė tokio pobūdžio studijų programa tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šias studijas pasirinkę studentai jau pirmame kurse turi galimybę susipažinti su visomis specializacijomis, medžiagomis bei technologijomis, o tai antrame kurse lemia motyvuotą specializacijos pasirinkimą ir studijų kryptingumą.
 
Šios studijų programos absolventai sėkmingai įsidarbina dailės dirbinių įmonėse, bendrovėse, vadovauja institucijų padaliniams, steigia individualias įmones, dirba individualų kūrybinį praktinį darbą. Dauguma jų – aktyvūs meno kūrinių parodų, simpoziumų, kultūrinių renginių dalyviai. Kasmet nemaža dalis studentų pagal Erasmus mainų programą studijuoja Bulgarijoje, Estijoje, Lenkijoje, Turkijoje ir kt., o absolventai turi galimybę tęsti studijas pagal meno srities magistrantūros programas Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos edukologijos universitete, Šiaulių pedagoginiame universitete, Kauno technologijos universitete.
aplankyti.

Studentai maloniai kviečia aplankyti parodą.