Jūrų technikos fakulteto (JTF) Technologinių procesų katedra kuruoja aplinkos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimą. Katedroje studijuojantys studentai gali baigti chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos bakalauro programą, o norintys tęsti magistro studijas gali rinktis naftos technologinių procesų arba jūros aplinkos inžinerijos programas.

Pasak katedros vedėjo prof. dr. Valdo Kvedaro, aplinkos inžinerijos bakalauro studijos yra orientuotos į jūros ir pajūrio regiono aplinkosauginių problemų sprendimą, o būsimieji chemijos inžinieriai ir magistrai rengiami tapti naftos gavybos, perdirbimo ir transportavimo specialistais. Tačiau, norėdami tokiais specialistais tapti, studentai privalo dar ir studijuoti.

„Aplinkos ir chemijos inžinerijos studentai studijuoja bendruosius universitetinius, studijų krypties ir specialaus lavinimo dalykus, tokius kaip chemija (bendroji, organinė ir kt.), mechanika, medžiagų mokslas, chemijos inžinerija, naftos chemija ir technologija, išlakų nukenksminimo, vandens valymo, atliekų apdorojimo technologijos ir kt.“, katedroje dėstomus dalykus pristatė prof. dr. V. Kvedaras.

Tačiau ne tik iš vadovėlių studentai mokosi. Technologinių procesų katedra turi nemažai laboratorijų, kuriose studentai atlieka praktinius darbus. Laboratorinius darbus ir mokslinius tyrimus studentai atlieka Bendrosios chemijos, Instrumentinės analizės, Aplinkos technologijų, Medžiagotyros ir medžiagų inžinerijos laboratorijose.

Praktiniai darbai, atliekami šiose laboratorijose, domina ne tik studentus: „Kiekvienais metais kviečiame mokyklas dalyvauti parodomuosiuose eksperimentuose, kurių metu atliekami naftos, aplinkos oro užterštumo, aplinkos triukšmo lygio ir metalų kietumo tyrimai“, sako katedros vedėjas. Pasak jo, tokių ekskursijų tikslas skatinti moksleivius domėtis chemija, aplinkos oro kokybe ir studijomis Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultete.

Kaip ir daugelio studijų programų, šios katedros studentai turi galimybę atlikti specialybines praktikas, o basiems aplinkos bei chemijos inžinerijos specialistams praktikos vietų tikrai netrūksta.

„Studentai praktiką gali atlikti įvairiose pramonės įmonėse: UAB „Philip Morris Lietuva“, UAB „Masterfoods Lietuva“, UAB „Saybolt-Baltija“, UAB „Neo Group“, „SGS group“, AB „Klaipėdos vandenys“, AB „Orlen Lietuva”, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Krovinių terminalas“, AB „Lotos Geonafta“, UAB „Minijos nafta“, AB „Klasco“, UAB „Bega“, AB „Vakarų laivų gamykla“, AB „Klaipėdos kartonas“, ,,Jūrinių tyrimų centras“, vardija katedros vedėjas.

Atlikę praktikas ir baigę studijas studentai dažnai grįžta į tas pačias vietas kaip oficialūs darbuotojai.

„Baigę Technologinių procesų katedros kuruojamas studijų programas absolventai įsidarbina inžinieriais, operatoriais, technologais, laboratorijų vedėjais įvairiose įmonėse: UAB „Neo Group“, „SGS group“, UAB „Orion Pet Global“, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Neringos vanduo“, ,,Jūrinių tyrimų centras“ ir kt. Įgiję vadybinio ir praktinio patyrimo dirba įmonių arba jos padalinių vadovais“, – tokias savo studentų karjeros galimybes atskleidė prof. dr. Valdas Kvedaras.