Kiti abiturientai žinias gilina besiruošdami stojamiesiems egzaminams. Nors į daugumą specialybių įstoti pakanka brandos egzaminų, tačiau į kai kurias specialybes vis dėl to reikia stojamųjų.

Juos turės laikyti norintys studijuoti menus ir architektūrą. Į pastarąją specialybę – valstybės finansuojamas vietas – išties didžiuliai konkursai, todėl norintieji čia studijuoti, ruošiasi itin atsakingai.

Į architektūrą – piešimo ir kompozicijos egzaminas

Ketinantys studijuoti architektūrą, turės laikyti piešimo ir kompozicijos stojamąjį egzaminą, tad pirmiausia būsimieji architektai turi išmokti piešti. Taip pat piešimo egzaminą neišvengiami turės laikyti ir menus planuojantys studijuoti moksleiviai.

www.kurstoti.lt apsilankė Kauno senamiestyje rengiamuose dailės kursuose, kuriuose moksleiviai, dauguma jų abiturientai, ruošiasi stojamiesiems egzaminams.

Pravėrus Mapų gatvėje įsikūrusios dėstytojo Rimanto Aitmano studijos duris, atsiduri nedidelėje jaukioje erdvėje. Vienas šalia kito sustatyti molbertai nepalieka klausimų, kokie mokymai čia vyksta. Beveik kas vakarą čia susirinkusi grupelė vyresniųjų klasių (11-tų ir 12-tų) moksleivių prigludę prie molbertų gilina savo piešimo įgūdžius, kurie bus reikalingi stojant į pasirinktą specialybę.

Labai gerai, jei ketinantys studijuoti architektūrą ar menus, apsisprendžia jau vienuoliktoje klasėje. Dėstytojo Rimanto Aitmano teigimu, nuo tada ir reikėtų pradėti skirti papildomai dėmesio specialybiniams dalykams, tačiau, laiko visiškai pakanka pasiruošti ir per paskutiniuosius metus, tik reikia intensyviau dirbti.

Studijuoti nori Lietuvoje

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos abiturientė Eglė Pogytė, planuojanti studijuoti architektūrą, neabejoja, kad studijas rinksis Lietuvoje, galbūt Kauno technologijos universitete (KTU).

„Stojamasis egzaminas į architektūrą susideda iš teorijos ir praktikos. Teoriją mokausi iš knygų, o tobulinti piešimo įgūdžius ateinu čia. Kaskart piešdama vis labiau tobulėju, žinoma, tam labai daug padeda mokytojas. Kol kas dar ne visada esu patenkinta savo darbais, yra kur tobulėti. Taip pat dar reikia gerai išlaikyti lietuvių kalbos ir matematikos egzaminus“, – teigė abiturientė.

Būsimoji studentė jau tvirtai apsisprendusi studijuoti Lietuvoje: „Nesinori studijuoti svetimoje šalyje, nes reikia mokytis tos šalies kalbą. Anglų kalbą moku, tačiau į Angliją visiškai nenoriu važiuoti, o į Ameriką – labai brangu. Dar spėsiu išvažiuoti į užsienį, gal būt pavyks per mainų programas“, – savo apsisprendimą motyvavo Eglė.

Papildomai mokosi piešimo

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abiturientas Augustinas Viselga taip pat ketina studijuoti architektūrą. Kaip ir Eglė, Augustinas studijas planuoja rinktis Lietuvoje, tik nusižiūrėjęs kitą aukštąją mokyklą. Bakalaurą vaikinas norėtų mokytis Vilniaus dailės akademijoje (VDA), o magistrą – užsienyje.

Pasiteiravus Augustino, kodėl nori rinktis būtent architektūros studijas, jis šypsodamasis atsakė, kad tai „rimčiausias“ mokslas, susijęs su menais.

Meniškos prigimties vaikinui gerai sekasi ir kitos meno sritys, tačiau daugiausia dėmesio jis skiria būtent piešimui, nes ateitį sieja su architektūra. Augustas įsitikinęs, kad baigus šiuos mokslus atsivers nemažai galimybių tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Ruošdamasis stojamiesiems egzaminams, Augustinas lanko ir parengiamuosius piešimo bei kompozicijos kursus, ir Antano Martinaičio dailės mokyklą. Vaikinui labai gerai sekasi matematika ir fizika – šių dalykų valstybinių brandos egzaminų reikia stojant į architektūros specialybę. Abiturientas papildomai neina jų mokytis, nes pakanka žinių, ką gauna mokykloje.

„Piešti man patinka ir pakankamai gerai sekasi, tačiau dar ne šimtu procentu. Ne visada pavyksta taip, kaip norisi. Šiuo metu vaikštau kartą ar du per savaitę į piešimo kursus, artėjant egzaminams, manau, reikės dažniau lankyti“, – sakė Garliavos gimnazijos abiturientas.

Reikia įdėti daug darbo

Šv. Mato gimnazijos abiturientas Vaidas Maslauskas šiuos parengiamuosius dailės kursus lanko jau antrus metus – nuo vienuoliktos klasės. Vaikino svajonėse – taip pat architektūros studijos Lietuvoje – Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU).

„Žinau, kad bus sunku įstoti į šios specialybės valstybės finansuojamą vietą, todėl reikės įdėti dar daug darbo, kad įgyvendinčiau savo tikslą“, – sakė Vaidas.

Apie architektūros studijas svajojantis vaikinas taip pat mokėsi Antano Martinaičio dailės mokykloje, prieš dvejus metus baigęs ją – tęsia mokymus parengiamuose dailės kursuose (PG) pas mokytoją Rimantą Aitmaną.

„Jaučiu, kad per pirmuosius metus parengiamojoje grupėje padariau pažangą ir tikrai patobulėjau. Čia, manau, per metus išmokau daugiau nei per penkerius dailės mokykloje. Tačiau reikia dar mokytis“, – įsitikinęs gimnazistas.

Egzaminai – visoms menų specialybėms

Kauno Jėzuitų gimnazijos abiturientė Simona Jurčiukonytė į PG atėjo tobulinti savo piešimo įgūdžius, nes savo tolimesnes studijas nori susieti su menu.

„Planuoju stoti į Vilniaus dailės akademiją (VDA) grafikos specialybę. Kaip ir daugelis čia besimokančių, esu baigus Antano Martinaičio dailės mokyklą. Šiais metais reikės jau stipriai ruoštis stojamiesiems egzaminams. Tikiuosi, kad įstosiu, nes pasiruošimui dar laiko turiu, nors konkursas, be abejo, yra didelis“, – optimistiškai nusiteikusi kalbėjo Simona.

Mergina pasakojo, kad labai patenkinta mokymais, kuriuos čia gauna: mokytojas individualiai atsižvelgia į kiekvieno moksleivio situaciją – kur ir ką jis studijuos, kokie bus stojamieji egzaminai, kokie kiekvieno yra trūkumai, kur labiau reikia pasistengti.

„Mano nuomone, prieš egzaminus privalu lankyti vienokius ar kitokius mokymus, kuriuose padeda profesionalai, nes savarankiškai tikrai negali taip išmokti. Stojant į mano pasirinktą specialybę, didesnį balą sudaro stojamieji, nei mokykloje laikomi egzaminai. Stojamuosius sudaro net 4 dailės egzaminai, todėl reikia turėti ne tik talentą, bet ir daug dirbti“, – įsitikinus gimnazistė.

Simona nori studijuoti grafiką, nes turi svajonę iliustruoti knygą vaikams. Taip pat merginai labai patinka piešti ranka, daug maloniau nei kompiuteriu.

Papildomai pasimokius lengviau įstoti į valstybės finansuojamą vietą 

Per 30 metų dėstytojavimo praktiką turintis R.Aitmanas, jau 15 metų padeda būsimiesiems studentams pasiruošti stojamiesiems egzaminams į architektūros, dizaino ir dailės specialybes tiek Lietuvos, tiek ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Kaip pasakojo mokytojas, kiekvienais metais apie 90 proc. čia besimokančių mokinių sėkmingai įstoja į pasirinktas meno specialybes, į valstybės finansuojamas vietas. Jau daugelį metų didžiausią grupės dalį sudaro besirenkantys architektūros studijas.

„Šiais metais mūsų paskaitas lankiusiųjų mokinių stojamojo dailės egzamino į architektūrą vidurkis buvo 94 balai iš 100. Net keturi mokiniai gavo maksimalius įvertinimus iš kompozicijos ir piešimo egzaminų“, – apie mokymų naudą skaičiais pasakojo mokytojas.

PG kursuose dėstomas piešimas, tapyba, kompozicija, bet pats mokymas individualizuojamas pagal kiekvieno mokinio lygį, pasirinktas specialybes ir stojamųjų reikalavimus.

„Stojantiesiems į užsienio universitetus, padedame pasiruošti savo darbų reprezentatyvų Portfolio, nors pastebime, kad pastaraisiais metais gerokai sumažėjo lietuvaičių, stojančiųjų į užsienio aukštąsias mokyklas“, – sakė mokytojas.

Svarbu nepražiopsoti pasiruošti egzaminams

Kur ruoštis stojamiesiems egzaminams, yra ir daugiau vietų. Būsimuosius studentus rengia Vilniaus dailės akademija tiek Vilniuje, tiek ir Kaune, taip pat KTU Statybos ir architektūros fakultete piešimo ir kompozicijos mokymo kursai „Trys laipteliai“.

Mokytojas R.Aitmanas akcentavo, kad svarbu nepražiopsoti laiku pradėti ruoštis egzaminams, nes uždelsus, galima ir nespėti.

„Daug kas tiesiog „praleidžia tą momentą“, kai reikia ruoštis egzaminams. Mano, jei mėgsta piešti ir tai daro namuose, o jei dar pagiria dailės mokytoja, to visiškai užtenka. Deja, to nepakanka, nes stojant yra gana specifiniai reikalavimai, reikia specializuoto piešimo, žinoti tam tikras taisykles. Gali žmogus labai gražiai piešti, bet stojamojo egzamino metu gaus žemus balus, nes bus netinkama stilistika. Yra ne tik piešimo taisyklės, netgi tam tikra mada“, – aiškino mokytojas.

Didelė studijų kaina

„Į architektūros specialybę visose aukštosiose mokyklose – VDA, VGTU, KTU – konkursai yra gana dideli: žmonės labai konkuruoja į valstybės apmokamas vietas. Tačiau į mokamą vietą įstoti nėra sunku, nes nesusidaro didelis konkursas dėl pakankamai aukštos studijų kainos. Metams architektūros studijos kainuoja apie 12 tūkstančių litų. Taip pat brangios ir piešimo, tapybos, peržiūrai skirtos priemonės. Todėl į nemokamas vietas reikia labai ruoštis“, – dar kartą akcentavo R.Aitmanas. 

Mokytojas patikino, kad be papildomo pasiruošimo vargu, ar būsimasis studentas įstos į nemokamą vietą. Paprastai kursų mokytojai žino specifiką, palaiko artimus ryšius su aukštosiomis mokyklomis, žino komisijos reikalavimus.

Visai kiti reikalavimai, kitokia piešimo specifika yra stojant į užsienio aukštąsias mokyklas.

„Tai, kas tinka Lietuvoje, netinka užsienio aukštosioms menų mokykloms, todėl tie, kas planuoja mokytis svetur, iš karto apie tai turi pasisakyti. Tuomet keičiame stilistiką, piešimo objektus. Užsienis nori meniško piešimo, išraiškos, plastikos, o Lietuvai reikia tokio „sauso“ akademizmo“, – skirtumus pastebėjo R.Aitmanas.

Erika VAITKŪNIENĖ

Emilės VAITKŪNAITĖS nuotraukos

 

facebook_logoKur stoti