Šiais metais Jūrų technikos fakulteto Mechanikos katedra švenčia jubiliejų. 1963 m. įsikūrusiai katedrai šiemet suėjo jau 50 metų. Mechanikos inžinerijos katedros įkūrimas siejamas su fakultete įkurta elektrotechninių ir mechaninių disciplinų katedra. Tai yra viena pirmųjų Jūrų technikos fakulteto katedrų. Nuo 2007 m. katedros vedėjos pareigas eina profesorė dr. Jolanta Janutėnienė.

Studijų programų tikslai

Mechanikos inžinerijos katedra rengia aukščiausios kvalifikacijos technologijos mokslų srities, mechanikos inžinerijos krypties specialistus ir mokslininkus, gebančius dirbti intelektinį, kūrybinį darbą. Kiekvienais metais į nuolatines ir tęstines mechanikos inžinerijos studijas priimama 30–40 studentų, o į antrosios pakopos, t. y. į perdirbimo pramonės inžinerijos magistrantūrą – apie 6 magistrantus. Siekdama tobulinti studijų procesą ir įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus, Mechanikos inžinerijos katedra įsigijo šiuolaikinės kompiuterinės programinės įrangos („SolidWorks“ ir kt.), skirtos tiek specialiojo lavinimo dalykų šiuolaikinėms studijoms, tiek ir moksliniams tiriamiesiems darbams, kurie yra atliekami katedros laboratorijose ir tyrimų centruose, dalyvaujant Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto vykdomoje mokslinėje programoje „Jūrinio klasterio darnios plėtros tyrimai“.

Karjera

Per visus veiklos metus katedros pedagoginis ir mokslinis kolektyvas yra parengęs daugiau kaip 1200 specialistų, kurie sėkmingai dirba techninį, inžinerinį, organizacinį ar vadybinį darbą įvairiose šalies bei Vakarų Lietuvos regiono pramonės ir ūkio įmonėse, projektavimo ir konstravimo įstaigose, specializuotose laboratorijose ir mokslinio tyrimo padaliniuose, aukštosiose mokymo įstaigose.

Projektai

Mechanikos inžinerijos katedra nesiskundžia projektų gausa – priešingai, džiaugiasi, jog 50 metų egzistuojanti katedra turi daug veiklos, naudingų bei reikalingų konferencijų ir projektų.

Jūrų technikos fakultete kas antri metai vykta konferencija „Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje“. Šioje konferencijoje dalyvauja Jūrų technikos fakulteto jaunieji mokslininkai ir magistrantai. Konferencijos metu skaityti darbai yra publikuojami. Ateinančiais 2014 metais gegužės mėnesį vyksianti konferencija bus skirta Mechanikos inžinerijos ir elektros inžinerijos 50-mečiui paminėti. Katedros vedėja skuba priminti, jog, šiemet atšventęs katedros jubiliejų, kitais metais 55 metų sukaktį švęs visas Jūrų technikos fakultetas.

Mokslinė veikla

Mechanikos inžinerijos katedra dalyvauja Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto vykdomoje mokslinėje programoje „Jūrinio klasterio darnios plėtros tyrimai“ ir vykdo mokslinius tyrimus tema „Technologinių įrenginių medžiagų, dinamikos ir konstrukcijų patikimumo tyrimai“.