Atvirų durų dienoje š. m. balandžio 10 d. 

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre įgyvendinamos darbo rinkoje paklausios verslo ir administravimo, transporto ir inžinerijos bei menų srities specialybės. Čia Europos sąjungos lėšomis įrengti, bemaž 20 milijonų litų vertės investicijų pareikalavę, Inžinerinės pramonės ir Energetikos sektoriniai praktinio mokymo centrai, kuriuose sėkmingai dirba, mokosi mūsų mokytojai ir mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, o  rinkoje lyderių pozicijas užimančių ir besivystančių įmonių darbuotojai kelia kvalifikaciją. 
 
Profesinių mokyklų absolventų sėkmės istorijos liudiją profesinio mokymo kokybę. „Benjaminui Šulcui gaila tų jaunų žmonių, kurie mokosi to, ko tikisi jų tėvai, arba baigę vidurines mokyklas ar gimnazijas stoja į aukštąsias mokyklas nesvarstydami, kokią specialybę rinktis. Pats Benjaminas šiandien yra įmonės vadovas ir išradėjas. O kažkada į jį badyta pirštais, nes buvo kitoks - pasirinko ne aukštąją, o profesinę mokyklą,“ – š. m. kovo 21 d. „Lietuvos ryto“ numeryje rašo Centro absolventą kalbinusi žurnalistė Asta Jasulaitytė.
 
Atvirų durų dienos renginių programą rasite šiuo adresu: http://vtvpmc.lt/images/aktuali_informacija/Atviru_duru_diena_kvietimas_programa.pdf