Pasieniečių mokykla yra vienintelė Lietuvoje profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius,  besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Ji yra įsikūrusi Medininkuose, Vilniaus rajone. Moderniai bei šiuolaikiškai įrengtose patalpose kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Čia įrengtos erdvios ir jaukios specializuotos auditorijos, dokumentų patikros, sienos kontrolės taktikos, anglų kalbos kabinetai, kompiuterinės klasės ir sporto kompleksas užtikrina sėkmingą mokymąsi ir mokymą. Praktiniam mokymui naudojamas mokomosios sienos ruožas ir mokomasis pasienio kontrolės punktas. Veikia jauki biblioteka. kuri leidžia kursantams pasinaudoti reikiama mokomąja literatūra.
 

Mokyklos kursantai aprūpinami uniformine apranga, apgyvendinami bendrabučiuose, kuriuose yra poilsio kambariai. Mokykloje veikia valgykla, medicinos punktas. Besimokantys mokykloje jaunuoliai Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (vidutiniškai apie 480 Lt).
 

Įdomus kursantų gyvenimas mokykloje. Jaunuoliai turiningai čia leidžia savo laisvalaikį ir dalyvauja papildomo ugdymo renginiuose. Kursantai aktyviai dalyvauja įvairių būrelių veikloje. Jie aplanko įdomiausias Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo vietas, o taip pat ir į mokyklą atvyksta įžymūs Lietuvos kultūros, visuomeninių organizacijų atstovai ir dalijasi patirtimi. Vyksta kursantų krikštynos, kalėdiniai vakarai, atmintinų dienų minėjimai ir kiti renginiai, įvairios sporto varžybos ir turnyrai.
 

Mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Kursantams suteikiama nemažai garantijų ir pabaigus mokslus atsiveria jiems perspektyvos. Sėkmingai baigusiems mokyklą asmenims išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, profesinio mokymo pažymėjimai, kompetencijų įvertinimo pažymėjimai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Pagal Stojimo į vidaus tarnybą sutartį visi absolventai įdarbinami VSAT padaliniuose. Be to, sėkmingai baigę mokslus, jie gali iškart stoti į ištęstinių bakalauro studijų II–ą kursą Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete ir mokytis pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą.
 

Pasieniečio mokymo programa orientuota į praktinį pasieniečio rengimą, žinių pritaikymą konkrečioje profesinėje veikloje. Kursantai mokomi saugoti valstybės sieną, atlikti atvykstančiųjų į šalį bei išvykstančiųjų iš jos pasienio tikrinimus, užtikrinti saugumą, bendradarbiauti su visuomene, teisingai veikti įvairiose situacijose. Be to, praktinių užsiėmimų metu supažindinami su tarnyboje naudojama specialiąja technika ir įranga, ginklais ir kitomis specialiosiomis priemonėmis. Įgytas teorines žinias kursantai tobulina atlikdami stažuotę tarnybos padaliniuose.

Jaunuoliai, kurie pageidauja tapti pasieniečiais, į mokyklą bus priimami rugpjūčio mėnesį. Jau dabar visi jaunuoliai, norintys mokytis Pasieniečių mokykloje ir gauti siuntimą, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 11 d. turi kreiptis į VSAT rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius, pateikti prašymus ir reikiamus dokumentus.
 

Atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmenys, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir mokantys lietuvių kalbą, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, kuriems yra sukakę ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų, esantys tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantys nepriekaištingos reputacijos.
 

Norintiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą ir atrankas galima rasti interneto tinklalapyje: www.pasienietis.lt.