Kauno kolegijoje kaip ir kasmet veikia LAMA BPO punktas, stojantieji gali konsultuotis apie priėmimo tvarką, būsimas studijas. Ketinantys studijuoti gali užsukti adresu:  Pramonės pr. 20-102, Kaunas, skambinti telefonu  (8 37) 35 22 18  arba rašyti elektroniniu paštu: priemimas@go.kauko.lt.

Kauno kolegijoje esantis priėmimo punktas yra vienas iš trijų Kauno mieste, iš viso Lietuvoje veikia 13 priėmimo punktų.

Pagrindinio priėmimo metu, stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 12 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Šiemet pagrindinis priėmimas jau neskaidomas į etapus. Bendrąjį priėmimą sudarys pagrindinis (2014-06-01–2014-07-25) ir papildomas (2014-08-01–2014-08-06) priėmimai. Rugpjūčio 26 d. bus paskelbtas išeivių iš Lietuvos ir lietuvių kilmės užsieniečių, nespėjusių bendrojo priėmimo metu gauti savo vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, papildomas priėmimas.

Išsamesnė informacija apie studijas:
http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/studiju-programos/