Studijuodami šioje programoje išmoksite sukurti vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių užsakovo poreikių ir įgyvendinti, remiantis vidinės ir išorinės principais. Nuolatinės studijos trunka 3, ištęstinės – 4 metus. Baigusiems studijas suteikiamas mados dizaino profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir dizainerio profesinė kvalifikacija.

Stojantieji į įvaizdžio dizaino studijas Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje (ILK) gali pretenduoti į:

  • valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF ST – nemokamas),
  • valstybės nefinansuojamas (VNF – mokamas) ir
  • tiksliniu būdu finansuojamas (TF) studijų vietas.

Šiais metais priėmimui į ILK įvaizdžio studijų programą numatyta skirti 2 tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas.

Pretenduojantieji į VNF ST ir TF studijų vietas privalo dalyvauti Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO, ir išlaikyti stojamąjį piešimo ir kompozicijos (dizaino) egzaminą bei kolegijinį profesinio patikrinimą.

  • Stojamasis egzaminas vyks birželio 19, 20, 21, 23, 25 d. 10 val. Vilniaus technikos ir dizaino kolegijoje (Olandų g. 16, Vilnius). Egzamino datą reikia pasirinkti registruojantis LAMA BPO informacinėje sistemoje.

     
  • Profesinio tinkamumo patikrinimas vyks birželio 17 d. (antradienį)10 val. Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje  (J. Jablonskio g. 2, Kaunas).

Pretenduojantieji į VNF turi išlaikyti tik kolegijinį profesinio tinkamumo patikrinimą, kuris vyks liepos 17 d. (ketvirtadienį) 11 val. Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje  (J. Jablonskio g. 2, Kaunas).
 

Daugiau informacijos

 

Kontaktai pasiteirauti
Tel. (8 37) 20 02 60), el. p. priėmimas@ilk.lt