Nors šio testo paveikslėliai juokingi, tačiau pats testas – rimtas. Tai vienas iš plačiausiai naudojamų testų (diferencinis diagnostinis klausimynas), kuriuo stengiamasi atsakyti, ką veikdamas žmogus jaustųsi geriausiai ir pasiektų geriausių rezultatų. Linksmąją testo adaptaciją atliko žurnalo KUO BŪTI komanda, prižiūrima karjeros psichologo Algimanto Smailio.

Ką daryti?

Viskas daroma labai paprastai. Iš kiekvienos poros žemiau pateiktų piešinėlių reikia pasirinkti vieną, kuriame pavaizduotas darbas tau labiau patinka. Jei nepatinka abu, tai pasirink tą, kuris patinka labiau. Svarbiausia daug negalvoti, o pasiduoti pirmajam įspūdžiui. Iliustracijos padės visa tai padaryti linksmiau. Atsakymus rašyk į atsakymų lentelę, kurią rasi po paskutiniojo piešinėlio ar patys pasidarykite panašią lentelę popieriaus lape.