Pasieniečių mokykla kviečia jaunuolius mokytis ir įgyti pasieniečio profesinę kvalifikaciją.

Jau dabar visi jaunuoliai, norintys mokytis Pasieniečių mokykloje ir gauti siuntimą, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 11 d. turi kreiptis į VSAT rinktinių Bendrųjų reikalų skyrius, pateikti prašymus ir reikiamus dokumentus.

Atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmenys, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir mokantys lietuvių kalbą, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, kuriems yra sukakę ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų, esantys tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, ir esantys nepriekaištingos reputacijos.

Pretendentai į Pasieniečių mokyklą bus priimami rugpjūčio mėnesį. Atranka Pasieniečių mokykloje bus vykdoma trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų fizinio pasirengimo įskaita, antrasis etapas – pretendentų bendrųjų žinių testas ir trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas. Fizinio pasirengimo pratimai ir jų vertinimai išlieka tokie patys, kaip ir praeitais  metais.

Pretendentų fizinio pasirengimo įskaita – 2014 m. rugpjūčio 18–19 d.

Pretendentų bendrųjų žinių testas – 2014 m. rugpjūčio 20 d.

Pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2014 m. rugpjūčio 20–22 d.

Įstojusiųjų pretendentų sąrašų paskelbimas interneto tinklalapiuose (www.pasienis.lt, www.pasienietis.lt ) – 2014 m. rugpjūčio 22 d.

Mokslo metų pradžia mokykloje – 2014 m. rugsėjo 1 d.

Pasieniečių mokykla yra profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius VSAT padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Ji yra įsikūrusi Medininkuose, Vilniaus rajone. Čia kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Mokyklos kursantai aprūpinami uniformine apranga, apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (vidutiniškai apie 480 Lt). Sėkmingai baigusiems mokyklą asmenims išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, profesinio mokymo pažymėjimai, kompetencijų įvertinimo pažymėjimai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Pagal Stojimo į vidaus tarnybą sutartį visi absolventai įdarbinami VSAT padaliniuose. Be to, sėkmingai baigę mokslus, jie gali iškart stoti į ištęstinių bakalauro studijų II–ą kursą Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete ir mokytis pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą.

Norintiems mokytis ir įgyti pasieniečio profesiją daugiau informacijos apie Pasieniečių mokyklą ir atrankas galima rasti interneto tinklalapyje: www.pasienietis.lt.