2014–2015 m. m. mokykla įgyvendins  Erasmus+ programos asmenų mokymosi mobilumo projektą  „IKT kompetencijos“.  Projekto tikslinė grupė – kompiuterinio projektavimo operatoriaus ir interjero apipavidalintojo programų profesijos mokytojai ir mokiniai, savo darbe naudojantys IKT. Iš viso net 20 mokinių ir 10 mokytojų turės puikią galimybę susipažinti su naujausia kompiuterine ir programine įranga, taikoma ES profesinėse mokyklose ir įmonėse bei įgyti praktinių žinių apie pažangias IKT, skatinančias mokymosi motyvaciją ir sąlygojančias profesinio mokymo efektyvumą. Stažuotės vyks Vengrijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Turkijoje.

Daugiau apie tarptautinę projektinę veiklą: http://www.kspvm.lm.lt/projektai/apzvalga