Gruodžio 3–4 dienomis Vilniaus kolegijoje vyksta tarptautinis seminaras „Kokybės užtikrinimas aukštajame moksle. Praktinis požiūris“. Europos aukštųjų mokyklų asociacijos kartu su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija bei Vilniaus kolegija surengtą seminarą pasveikino švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus.

Seminaro tikslas – aptarti, kokiomis priemonėmis galima skatinti visų aukštosios mokyklos suinteresuotųjų grupių – studentų, darbdavių, akademinės bendruomenės – dalyvavimą kuriant bei teikiant kokybiškas aukštojo mokslo paslaugas.

Renginio metu Europos kokybės užtikrinimo ekspertas bei Nyderlandų ir Flandrijos valstybinės akreditavimo organizacijos valdybos narys Lucienas Bollaertas pristato kartu su Europos aukštųjų mokyklų asociacijos darbo grupe parengtą dokumentą – Vidinės kokybės užtikrinimo aukštajame moksle vadovą.

Po seminaro Vilniaus kolegijoje vyks Europos aukštųjų mokyklų asociacijos valdybos ir tarybos posėdis.