Vilniaus kolegija sėkmingiausiai Lietuvoje parengia šių krypčių specialistus: medicina ir sveikata, medicinos technologijos, slauga, reabilitacija, muzika, ekonomika, vadyba, verslas, rinkodara, informatika, maisto technologijos. Geriausiai Kolegijos įvertintų studijų krypčių yra 11 ir tai geriausias rezultatas tarp kolegijų.

Aukštai įvertinti Vilniaus kolegijos kriterijai: 2014 m. priimtų studijuoti pirmakursių balai, taip pat priimtų geriausių abiturientų skaičius, bei labai gera darbdavių nuomonė apie Vilniaus kolegijos absolventus.

Kadangi kolegijų misija  - rengti darbo rinkai specialistus praktikus, todėl vertinant kolegijas darbdavių nuomonė buvo ypač svarbi. Reitingo duomenimis, Vilniaus kolegija savo misiją puikiai įgyvendina, o įsidarbinamumas kai kurių studijų programų absolventų siekia net 100 proc.

Daugelyje šalių aukštosios mokyklos stengiasi pritraukti kuo daugiau puikių studentų, tai į krypčių reitingą taip pat buvo įtrauktas kriterijus - kiek geriausiai mokyklas baigusių abiturientų pasirinko kiekvienos aukštosios mokyklos konkrečią studijų kryptį. Juk kuo daugiau į aukštąją mokyklą susirenka motyvacijos nestokojančių, žinančių, ko nori, ir tikslo siekiančių jaunuolių, tuo aukštesnis būna studijų lygis.

2014/2015 m. skirtų valstybės finansuojamų vietų 23 proc. teko Vilniaus kolegijai. Pakviestųjų studijuoti Vilniaus kolegijoje motyvacijos rodiklis šiemet geriausias per trejus metus.