Sutartyje yra aptartos ir suderintos studentų bei dėstytojų judumo galimybės, nustatyti abiejų šalių ketinimai teikti informaciją, susijusią su sportu ir sporto vadybos sričių pasiekimais. Naujieji kolegijos partneriai taip pat sutiko konsultuoti rengiant įvairių sporto šakų renginius, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis

Sutarties iniciatorius, Kauno kolegijos Sporto vadybos katedros vedėjas dr. Andrius Brusokas džiaugiasi,  jog gilias tradicijas ir ilgalaikę patirtį rengiant sporto specialistus turintis universitetas yra atviras ir pasiruošęs bendradarbiauti su Kauno kolegija.

Šanchajaus universitetas yra viena pirmųjų tokio pobūdžio aukštųjų mokyklų regione, kuri įkurta 1952 metais. Jau pirmasis universiteto prezidentas Wu Yunrui apibrėžė aukštosios mokyklos  misiją – vystyti studentų fizinius ir dvasinius gebėjimus. Universiteto edukacinės sistemos pagrindas – mokslo žinios bei moralinių vertybių, techninių įgūdžių ugdymas, kad baigę studijas absolventai pasižymėtų įiariais talentais ir galėtų darniai įsilieti į visuomenę. Universitete tęsiama rytietiška mokymo filosofija, kurios esmė – atidumas, dėmesys detalėms, mokytojo autoritetas ir suvokimas, kad mokymas praturtina ne tik mokinį, bet ir tą, kuris moko.

Šanchajaus universitetas taip pat bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Vokietijos, Suomijos, Rusijos, Brazilijos ir kitų šalių.