Gidas į profesijų pasaulį - interneto svetainė, kurioje galima rasti daugybę informacijos, jei užduodate sau klausimą "kuo būti užaugus".
Joje taip pat galima rasti testų, profesijų aprašymų ir informacijos apie pasiruošimą darbo rinkai. 

Mokomės ne vien tik tam, kad gautume diplomo popierėlį, kuris leis pasikalbėti su būsimu potencialiu "šefu". Mokomės tam, kad įgytume praktikos ir žinių, dėl kurių tapsime vertingi visuomenei ir jausime pagarbą sau. O kokių žinių sieksime, priklauso nuo mūsų pasirinkimo - gidas gali būti įrankis, kuris padės "susiaurinti" paieškas ir išsiaiškinti, ko norime.

Štai, kaip projekto autoriai pristato gidą į profesijų pasaulį:  

Programa skirta besirenkantiems profesiją ar siekiantiems įsidarbinti žmonėms. Ji siekia padėti suvokti save, susipažinti su įsidarbinimo galimybėmis, priimti savo karjeros sprendimus, juos įgyvendinti ir susirasti sau tinkamą darbą.

Gido į profesijų pasaulį tikslai :

 • pateikti klientams profesijos pasirinkimo galimybes pagal įvairius kriterijus;
 • pateikti trumpus konkrečių profesijų aprašymus;
 • nuotraukomis ir įgarsintais pokalbiais pailiustruoti pagrindines atitinkamų profesijų veiklas; 
 • padėti teirautis dėl darbo, parengti savo gyvenimo aprašymą ar pasirengti susitikimui su darbdaviu;
 • siekiantiems pakeisti darbą pateikti giminiškų profesijų sąrašą;
 • painformuoti apie nuosavo verslo steigimo galimybes;
 • padėti bedarbiams išspręsti jų problemas.

Konkretesnes paieškos galimybes atveria programos moduliai:

 • Modulis "Žmogus su aukštuoju išsilavinimu" skirtas kolegijų ar universitetų absolventams ir siūlo pagalbą ieškant darbo (parašyti CV, motyvacinį laišką, pasirengti pokalbiui su darbdaviu), pateikia giminiškų profesijų sąrašą, informuoja, kaip pradėti savo verslą.
 • Modulis "Profesijos pasirinkimas" pateikia aštuonias paieškos galimybes.  Čia galite rasti trumpus profesijų aprašymus, pagrindines veiklas iliustruojančias nuotraukas ar įgarsintus dialogus. Pasirinkus nuorodą į giminiškas profesijas galima susipažinti su jų panašumais ir skirtumais.
 • Modulis "Bedarbis" siūlo pagalbą neturintiems darbo žmonėms.
 • "Mokymo modulis" padės profesinio konsultavimo specialistams programą naudoti individualiam ar grupiniam besikreipiančiųjų konsultavimui.