Informuojame, jog norintys pamatyti savo brandos egzamino darbą turi užpildyti prašymą ir siųsti jį Nacionaliniam egzaminų centrui (adresas: M. Katkaus 44, Vilnius, faksas  8 5 275 22 68). Su pateikusioju prašymą bus susisiekta ir suderintas laikas, kada galima Nacionalinio egzaminų centro patalpose susipažinti su savo darbu.  

Praneša NEC.