Bendri stojamieji į menų studijas leis išskirti didžiausius jaunuosius talentus

Siekiant skirti valstybės finansavimą gabiausiems ir labiausiai motyvuotiems stojantiesiems šiais metais organizuojamas bendras priėmimas į meno studijų srities programas. Bendruoju priėmimu siekiama užtikrinti, kad stojančiųjų gebėjimai būtų įvertinti kuo objektyviau. Aukštąsias mokyklas organizuoti bendrus stojamuosius į menų studijas paskatino Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerija taip pat finansiškai remia bendrų stojamųjų sistemos sukūrimą.
Į valstybės finansuojamas menų studijas šį rudenį bus priimta apie 1200 geriausiųjų. Apie 700 vietų skiriama universitetinėms studijoms, apie 500 – koleginėms studijoms.

„Džiugu, kad menų studijoms šiemet skiriama labai daug vietų. Net ir sunkmečio sąlygomis valstybė gausiai investuoja į menus ir išskirtinius talentus. Greta bendrų stojamųjų egzaminų aukštosios mokyklos turi teisę organizuoti papildomus testus ar užduotis. Taip bus atrinkti ne tik gabiausieji, bet ir pasirinkę tas specializacijas, kurių labiausiai reikia Lietuvai. Pavyzdžiui, iš stojančiųjų į muziką aukštoji mokykla galės atsirinkti daugiau obojistų, kurių poreikį deklaruoja Lietuvos orkestrai“, - sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

Stojant į meno studijų srities programas, didžiausią svorį konkursiniam balui turi stojamasis egzaminas, kuriuo vertinami specialūs stojančiųjų gebėjimai. Jis sudaro daugiau kaip pusę bendro vertinimo svorio, o muzikos, teatro, dailės studijų programose stojimo rezultatus lemia dar ir stojamojo testo rezultatai. Stojant į ne meno studijų sričių programas, stojimo rezultatus lemia brandos egzaminų ir metiniai pažymiai.

Siekiant, kad stojančiųjų vertinimas vyktų skaidriai ir sklandžiai, sudarytos stojamųjų egzaminų ir testų vykdymo komisijos iš visų aukštųjų mokyklų, vykdančių meno studijas, atstovų – pripažintų tos srities menininkų.

„Dėl komisijų sudėties, vertinimo kriterijų ir egzaminų grafiko sutarė pačios aukštosios mokyklos. Stojančiuosius į tam tikrą menų kryptį vertins tos krypties profesionalai, atsižvelgdami į kiekvieno stojančiojo individualius gebėjimus. Pavyzdžiui, kartu susirinkę architektūros specialistai vertins stojančiųjų į architektūrą atliktus darbus ir užduotis, - pabrėžia švietimo ir mokslo viceministrė. - Pernai kiekviena aukštoji mokykla stojamuosius egzaminus organizavo atskirai, o stojančiųjų rezultatus vertino tik tos aukštosios mokyklos atstovai.“

Pagal kiekvienai krypčiai bendras užduotis ir vertinimo sistemą parengti muzikos, teatro, dailės, audiovizualinio meno ir architektūros krypčių stojamieji egzaminai vyksta birželio 22 – liepos 7 d.

praneša ŠMM