Šešiolikos aukštų pastatuose numatyta apšiltinti bendrabučių sienas, cokolius, rūsių lubas bei bendrabučio Nr. 4 stogą. Taip pat bus remontuojami balkonai, kiekviename bendrabutyje įrengti nauji šiluminiai punktai, pakeisti šildymo vamzdynai bei prietaisai, vidaus magistraliniai elektros tinklai ir valdymo įranga, sumontuotos naujos žaibosaugos sistemos. Darbus numatoma baigti iki šių metų spalio pabaigos.

Atnaujinimo darbus vykdo viešą konkursą laimėjusi statybos įmonė UAB „LitCon“, techninį projektą parengė UAB „Šiltas namas“.

VGTU dalyvauja Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje, finansuojamoje JESSICA iniciatyvos lėšomis. Numatomas preliminarus skolintų lėšų poreikis energiją taupančių priemonių įgyvendinimui keturiuose studentų bendrabučiuose – beveik 3,7 mln. eurų. Kitų atnaujinimo priemonių darbai bus finansuojami nuosavomis VGTU lėšomis.

Taip pat šiuo metu vyksta VGTU studentų bendrabučio Nr. 6 (Saulėtekio al. 39a) atnaujinimo darbai, kurie baigsis rugpjūtį. Bendrabučio Nr. 1 (Saulėtekio al. 25) atnaujinimo darbus planuojama pradėti šių metų birželį.

Planuojama, kad po bendrabučių atnaujinimo energetinių išteklių šių pastatų šildymui reikės iki 39 proc. mažiau, bus sudarytos saugesnės ir patogesnės gyvenimo sąlygos studentams.