Švietimo ir mokslo ministerija vakar kreipėsi į aukštąsias mokyklas prašydama visų studijų programų studentams, mokantiems aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą arba studijų įmoką, atidėti apmokėjimo terminą, kol pradės veikti valstybinė studentų kreditavimo sistema. 
Vyriausybė šiemet įgyvendina studentų kreditavimo sistemos pertvarką, kuria siekiama, kad visi šalies aukštųjų mokyklų studentai galėtų pasinaudoti pagal poreikį valstybės remiamų paskolų sistema sumokėti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą arba gauti lėšų gyvenimo išlaidoms.                                                                                                           Finansų ministerija rengiasi pasirašyti sutartis su atrinktomis kredito įstaigomis, pradėti sistemos derinimo darbai tarp Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei atrinktų kredito įstaigų informacinių sistemų.                                                        Ministerija informuoja, kad lėšos už studijas studentams, priimtiems studijuoti valstybės biudžeto lėšomis, aukštosioms mokykloms bus pervestos šių metų rugsėjo mėnesį.