Konferencijos tikslas – skatinti socialinių mokslų studentų tarpdisciplininį bendradarbiavimą tiek regioniniu, tiek tarptautiniu mastu.

Konferencijos metu siekiama suburti įvairių socialinių mokslų ir disciplinų studentus tam, kad socialinių mokslų specifika, aktualiausios jų problemos ir galimi iššūkiai būtų nagrinėjami iš įvairių perspektyvų – politinės, ekonominės, kultūrinės, geografinės, komunikacinės ir kt. Toks tematikos pasirinkimas suteiktų pagrindą tarpdisciplininiam bendravimui bei supažindintų studentus su problemomis, kurios yra aktualios kitas specialybes bei institucijas atstovaujantiems kolegoms.

Pasirinktas konferencijos formatas padeda aktyviau įtraukti studentus į mokslinę veiklą, formuoti mokslinio darbo įgūdžius, skatinti savarankišką bei analitinį mąstymą, užtikrinti glaudesnį bei efektyvesnį studentų ir dėstytojų bendradarbiavimą.

Konferencija vyks 2015 m. balandžio 23 d.

 

Kontaktai:

Erika Župerkienė
Mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė

Minijos g. 153
93185 Klaipėda
Kab. nr. 203
Tel. (8 46) 39 86 54
Faksas (8 46) 39 86 52
El. paštas erikazuperkiene@gmail.com

 

Jelena Bogatova
Projektų vadybininkė

Minijos g. 153
93185 Klaipėda
Kab. nr. 138
Tel. (8 46) 39 85 93
Faksas (8 46) 39 86 52
El. paštas j.bogatova@gmail.com