12 dalykų 1875 apeliacijas pateikę kandidatai pageidavo, kad jų darbai būtų pakartotinai įvertinti. Nacionalinis egzaminų centras atrinko apeliantų darbus ir organizavo pakartotinį jų įvertinimą sudarydamas pakartotinio vertinimo komisiją. Į šią komisiją, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, negali būti skiriami kandidatų darbus vertinę asmenys. Vertintojams, dalyvaujantiems minėtos komisijos darbe, pateikiami tik koduoti darbai ir jų įvertinimai. 

Pakartotinio vertinimo komisija atsakingai atliko jiems pavestą užduotį, kruopščiai peržiūrėjo kiekvieno apelianto įvertinimą ir Apeliaciniam komitetui pateikė tokius rezultatus:

  • nepakeista 1733 apeliantų darbų rezultatai;

     

  • padidinta 101 darbo rezultatai (informacinių technologijų – 4, matematikos – 5, chemijos – 1, biologijos – 1, lietuvių k. (gimtoji) – 82, anglų k. –  5, rusų k. –  2).

     

  • sumažinta  41 darbo rezultatai (chemijos ir lietuvių kalbos (gimtosios).

     

Pastarojo dalyko apeliacijas pateikė 963 kandidatai, iš jų 407 kandidatai, neišlaikę egzamino, po apeliacijos 19 jų  egzaminą išlaikė. Po komisijos, (per)vertinusios apeliantų darbus, ir Apeliacinio komiteto darbo 88 procentų kandidatų rezultatai nepakito, 3,5 procentų kandidatų įvertinimai buvo sumažinti, likusiųjų 8,5 procentų įvertinimai padidėjo.

Didžioji dalis iš 12 procentų pakartotinai įvertintų darbų padidėjo ar sumažėjo vidutiniškai 2 taškais. Taškų vidurkis iki apeliacijos buvo 40,90 (25,43 balo), taškų vidurkis po apeliacijos – 42,48 (28,01 balo). Toks taškų svyravimas vertinant rašymo darbą, testavimo specialistų nuomone, yra normalus reiškinys.

 

Pasitaikė išimtinių atvejų, kai taškų skirtumas tarp vertinimo ir pakartotinio (apeliacinio) vertinimo buvo didesnis. Peržiūrėjus šiuos darbus rasta, pvz., kandidato nesuskaičiuotų žodžių (jų parašyta per daug arba per mažai), o parašytų žodžių skaičius daug lemia vertinant raštingumą, už kurį galima gauti net 16 taškų (t.y. beveik trečdalis visų taškų).

Praneša NEC