Tačiau situacija keičiasi - akivaizdi profesinės mokyklos pridėtinė vertė darbo rinkoje, modernios mokymo bazės ir darbdavių vertinami praktiniai įgūdžiai mokytis amato privilioja vis daugiau net aukštųjų mokyklų absolventų! 

NEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti profesiją pirmą kartą, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka nė cento! Pirmą kartą besimokantys, aktyviai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją, siekiančią iki 29 eurų. Stipendijos dydys nustatomas pagal mokymosi rezultatus. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai kas pusmetį turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.
 
 
SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Į pasirinktas specialybes mokymo centre priimami asmenys, baigę 10 ir 12 klasių. Baigusiems 10 klasių mokslas trunkas tris metus, per kuriuos jaunuolis gimnazijos skyriuje baigia 11-12 klases, yra sėkmingai ruošiamas egzaminams ir juos laiko kaip ir bet kurioje įprastoje mokykloje, o kartu mokosi ir profesijos dalykų, kuriuos užbaigia trečiaisiais mokymosi metais. Kitaip tariant, vos per trejus metus sėkmingai įgyjamas ir vidurinis išsilavinimas, ir įgyjama specialybė, tad vos 19 metų jaunuolis, baigęs mokymo programą, jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir /ar toliau, naudodamasis lengvatinėmis sąlygomis studijuoti giminiškas programas aukštosiose mokyklose. Baugusiems 12 klasių mokslas priklausomai nuo pasirinktos specialybės gali trukti 2, 1,5 ar vos 1 metus. 
 
 
PRAKTINIS MOKYMAS - REALUS PASIRUOŠIMAS DARBUI.  Profesinio mokyme itin aktualu, jog mokinys būtų tinkamai paruoštas atlikti konkrečius pasirinktai specialybei įprastus darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius ir nebūtų atitrūkęs nuo darbo rinkoje esančios realybės. Dėl šios priežasties mokymo procesą sudaro daugiau nei 70 procentų būtent praktinio pobūdžio užsiėmimų. Kaip tai vyksta? Pamokų metu mokytojas trumpai pateikia teorinę medžiagą ir konsultuoja atliekant praktines užduotis bei dirbant prie praktinio mokymo stendų. Praktiniams įgūdžiams lavinti gelbsti ir nuolat modernizuojamos mokymo priemonės, atnaujinama įranga stengiantis atkartojanti realias darbo įmonėje aplinkas bei, žinoma, baigiamųjų kursų metu atliekama privaloma darbinė praktika įmonėse.
 
 
MODERNIOS MOKYMO BAZĖS. 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre atidaryti net du modernūs praktinio mokymo centrai, skirti energetikos, mechatronikos, metalo apdirbimo, IT ir kitų sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistams parengti. Į Inžinerinės pramonės bei Mechatronikos sektorinius centrus investuota daugiau nei 6 milijonai eurų, o įrangos komplektacija pranoksta daugelio aukštųjų mokyklų bei įmonių turimą įrangą. Šiuo metu praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kolegijų, universitetų studentai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai. Ateityje planuojama ne tik plėsti šiuos sektorius, bet ir modernizuoti transporto bei reklamos ir spaudos dirbtuves. 
 
Daugiau įtikinančių argumentų rasite čia>>>