Finansininkas - ekonomistas, tai žmogus, kuris žino, kiek organizacija turi pinigų, iš kur ir kada juos gavo, kada ir kam pinigų reikės, kaip efektyviausiai juos panaudoti. Jis nuolat dalyvauja organizacijos veiklos sprendimų priėmimo procese, teikia vadovams įžvalgas apie susidariusią ekonominę situaciją ir siekia, kad kiekvienas priimamas sprendimas kurtų vertę ir duotų aiškią išmatuojamą naudą organizacijai, todėl finansininko – ekonomisto profesinė diena prasideda kartu su jo karjeros pradžia.

2014 m. tai pirmieji metai, kai į “Finansai ir ekonomika” studijų programą Marijampolės kolegijoje buvo priimti pirmieji studentai, kurie sėkmingai baigia pirmąjį kursą. Kolegijoje tai “jauna” programa. Marijampolės kolegija neatsitiktinai vykdo šią studijų programą, nes Marijampolės regione dominuoja smulkios ir vidutinio dydžio įmonės, kurios ne visada pajėgios išlaikyti du skirtingus specialistus, bet jų abiejų joms reikia. Marijampolės kolegijos finansų ekonomikos studijų programos tikslas – suteikti žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius, leidžiančius profesionaliai dirbti finansininko-ekonomisto kvalifikaciją atitinkantį darbą. Kolegija skiria didelį dėmesį studijų kokybei, praktiniam mokymui, tarptautinėms studijoms.

Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su tos šalies kultūra.

Per trejus metus absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą. Toliau absolventai turi galimybę vykdyti tęstines Organizacijų vadybos magistrantūros bei Ekonomikos magistrantūros studijasKauno technologijos universitete.

Baigę kolegines studijas, absolventai gebės ekonomiškai mąstyti, vertinti įmonės ekonominę veiklą ir makroekonominės aplinkos, finansų sistemos pokyčius šalies, ES ir globaliame lygyje; suprasti valstybės finansų sistemą, vertinti jos poveikį ekonominiams bei socialiniams procesams; pagrįsti ir priimti strategiškai svarbius verslo sprendimus, taikant šiuolaikinius ekonominius-finansinius metodus ir instrumentus; sudaryti įmonės biudžetus, kontroliuoti jų vykdymą; analizuoti įmonės ekonominę-finansinę būklę, nustatyti esmines problemas, parinkti tinkamus jų sprendimo metodus, numatyti rezultatus; analizuoti, vertinti įmonės veiklos efektyvumą bei riziką; efektyviai bendrauti ir diskutuoti, sprendžiant realias praktines užduotis.

Finansininkas-ekonomistas yra „skaičiukų žmogus“. Kaip ir dera, jis pirmiausiai pasitiki tuo, ką galima apskaičiuoti, įvertinti, pamatuoti ir pritaikyti praktikoje. Jam dažnai tenka įsigilinti į aktualius ekonominius procesus ieškant atsakymo „o kaip tai padaryti mano įmonėje?“. Specialybė įdomi ir patraukli tuo, kad skatina saviraišką, norą tobulėti.

Jei mėgsti konkretumą, analizę, turi kritinio mąstymo gebėjimų, esi atsakingas - tuomet Finansų ir ekonomikos studijos kaip tik Tau. Studijuok ir įgyk žinių, kurios visada bus reikalingos ir užtikrins Tavo ateitį.