Mes pritariame, kad SKVC išvados svarbios ir verta jas panagrinėti prieš stojant į konkrečią studijų programą. Deja, atidžiau pastudijavus atskirus straipsnius, matome, kad juose yra keletas grubių faktinių klaidų. Straipsnyje „Kaip neužkibti ant burbulinių studijų programų meškerės“ rašoma: „Dar didesnė praraja atsiveria nagrinėjant kolegijų rezultatus, nes vienose jų, pavyzdžiui Kauno technikos kolegijoje ar Vilniaus dizaino kolegijoje, visos vertintos studijų programos akredituotos šešeriems metams, bet yra ir tokių (tarkime, Kolpingo kolegija), kurioje nė viena iš vertintų studijų programų negavo šešerių metų akreditacijos“. Tai grubi faktinė klaida. SKVC tinklapyje  pateikiama kitokia informacija. Matome, kad  nuo 2010 iki 2014 metų SKVC vertino 3 Kolpingo kolegijos studijų programas ir visas jas akreditavo. Viena jų – socialinis darbas, surinko 19 taškų iš 24 galimų ir buvo akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui (daugiau apie Kolpingo kolegijos akredituotas programas - http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx).

Ta pati klaida kartojasi ir straipsnyje „2015 m. Lietuvos kolegijų reitingas”, kur I kriterijaus (studentai ir studijos),  3 pokriterijuje nurodoma, kad Kolpingo kolegijoje nėra studijų programų, kurios akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Taip pat straipsnio „Kurios aukštosios mokyklos gerbia save ir savo studentus“ lentelėje, viename iš kriterijų, -  „mokslo daktaro laipsnį turinčių dėstytojų dalis nuo visų dėstytojų (proc.)“  nurodoma, kad Kolpingo kolegijoje šis rodiklis yra 0 proc. Tai dar viena faktinė klaida. Kolpingo kolegijoje, priklausomai nuo semestro, dėsto ne mažiau kaip 10 mokslo daktarų. Verta atkreipti dėmesį, kad aukštoji mokykla, kurioje nedėsto bent 10 proc. mokslo daktarų - kaip institucija negali gauti akreditacijos maksimaliam laikotarpiui. Būtent tokiam laikotarpiui ir yra akredituota Kolpingo kolegija.