Į multimedijos paslaugų teikėjo specialybę mokytis priimami baigę 12 klasių. Kvalifikacija įgyjama per 1 metus (programos apimtis - 60 kreditų). Praktinis mokymas kartu su praktika įmonėse trunka 18 savaičių. 

 

Būsimi gebėjimai. Baigusiems mokymo programa suteikiama multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacijaPo vienerių metų trukmės teorinio ir praktinio mokymo į darbo rinką beįsiliejantis specialistas išmanys dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą. 
 
Karjera. Mokymo programos absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose. Mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. 
 
Mokomieji dalykai. Mokymosi metu būsimasis specialistas mokysis eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą; parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas; derinti įvairias operacines sistemas; pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis; generuoti ir plėtoti idėjas, projektuoti multimedijos produktus; taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius; redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą; kurti, montuoti ir taikyti garso takelį; kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką; kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus; projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius; sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir planą, testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus rezultatus; sudaryti multimedijos produktų apklausų metodus, atlikti apklausas, tobulinti ir palaikyti multimedijos produktus; fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas. Daugiau informacijos.

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyriuje nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 1 d. su galimybe pratęsti priėmimą, jei lieka laisvų vietų. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).