Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojus po 10 klasių specialybė įgyjama per 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Įstojus po 12 klasių specialybė įgyjama per 2 metus. 

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantys įgauti bankinių operacijų tvarkyto kvalifikaciją išmanys darbą su finansų apskaitos, informacinių technologijų ir buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis, gebės praktinėje veikloje tvarkyti bankų ir kitus apskaitos dokumentus, tvarkyti atsiskaitymų ir mokėjimų sistemas, vykdyti valiutines operacijas.

 

Karjera. Baigė mokymo programą galės dirbti bankuose ir kitose įmonėse, kurios naudojasi interneto paslaugomis ir kompiuterizuotomis finansų sektoriaus klientų aptarnavimo ir apskaitos tvarkymo programomis.

 

Daugiau informacijos rasite čia>>>