Mokytis priimami baigę 12 klasių. Specialybė įgyjama per 1 metus. Praktika įmonėse trunka 8 savaites.

 

Būsimi gebėjimai. Metalo apdirbimo staklininko kvalifikacijos siekiantis asmuo išmanys  mašinų gamybos ir metalų tekinimo, gręžimo frezavimo, šlifavimo technologijas. Jis gebės atlikti metalo apdirbimo staklių priežiūros ir remonto darbus, mokysis žaliavų, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų ir tolerancijų pagrindus, bus apmokytas panaudoti įvairias ruošinių paruošimo technologijas.

 

Karjera. Baigę mokymo programą absolventai galės dirbti metalo apdirbimo ir įvairių mechaninių mašinų gamybos įmonėse.

 

Mokomieji dalykai. Per vienerius mokymosi metus teoriniam mokymuisi skirtos 24 savaitės, o parktiniam - 47 savaitės. Atsiskaičius visus mokomuosius dalykus atliekama 8 savaičių trukmės praktika metalo apdirbimo sektoriaus įmonėse.

 

Daugiau informacijos apie mokymo programoje dėstomus dalykus ir priėmimo bei mokymosi sąlygas - čia>>>