Šiuolaikinėje gamyboje, atsižvelgiant į ergonomikos, ekologijos bei ekonomikos reikalavimus, plačiai taikomos automatinės mechatroninės sistemos. Jos išvaduoja darbuotojus nuo sunkaus ir monotoniško darbo, gali dirbti kenksmingoje aplinkoje, užtikrina didelę atliekamų operacijų spartą ir didelį tikslumą, yra saugios, neteršia aplinkos. Robotai gali dirbti visą parą nedarydami klaidų. Tokias sistemas sumontuoti, jas prižiūrėti gali automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai.

        Savaime suprantama, tai perspektyvi ir labai įdomi  specialybė.  Mokiniai praktinius įgūdžius lavina Mechatronikos centre, kuriame sumontuota moderni mokymo tikslams pritaikyta FESTO įranga. Siedami tobulinti profesines žinias ir kūrybiškumą, mokiniai dalyvauja Vilniuje parodos „Studijos“ metu rengiamose kasmetinėse mechatronikų varžybose.  Dalyvaudami ERASMUS+ programos Leonardo da Vinčio mobilumo projektuose, mokiniai vyksta į 2-4 savaičių  stažuotes ES šalis – Portugaliją, Austriją, Ispaniją ir t.t., kur patobulina savo   profesinius įgūdžius, praplečia akiratį, įgyja tarptautinio bendradarbiavimo patirties. 

          Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja ir remontuoja kompiuterius bei biuro techniką.

          Profesija palanki privačiam verslui kurti: iniciatyvus šios profesijos atstovas gali kurti savo firmą ar įmonę, teikiančią konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Įsibėgėjančio namų renovacijos ir naujų namų statybos kelia didžiulį pastatų inžinierinės įrangos montuotojų poreikį. Specialybės žinias mokiniai įgauna moderniose profesinio mokymo dirbtuvėse, praktinius įgūdžius tobulina Panevėžio įmonėse gamybinės praktikos metu.

 

VšĮ Panevėžio profesinio mokymo centro Mechatronikos profesinio mokymo skyriuje siūlome mokytis turintiems pagrindinį išsilavinimą:

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniku;

Kompiuterinės įrangos derintoju;

Pastatų inžinierinių tinklų montuotoju.

Mokymosi trukmė – 3 metai. Įgyjama profesinė kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.

Turintiems vidurinį išsilavinimą siūlome įgyti kompiuterinės įrangos derintojo specialybę. Mokymosi trukmė  - 2 metai.

Laukiame Jūsų VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre, adresas Staniūnų g. 68, Panevėžys. Informacijją galite rasti mokyklos tinklalapyje www.panprc.lt  arba facebook paskyroje.