„Mes dažnai cituojame vokiečių kunigo Adolfo Kolpingo žodžius, – „jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“,– tai reiškia, jog mes suteikiame galimybes ir žinias jaunuoliams. Tvirtus pamatus tapti gerais specialistais ir aktyviais piliečiais.  Kadangi esame nedidelė kolegija, savo studentus pažįstame iš veidų, padedame jiems atrasti savo kelią, išryškinti, sukonkretinti jų ateities planus, padėti jų siekti“, – akcentavo Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė.

Adolfas Kolpingas, kurio vardu ir pavadinta kolegija, buvo ne tik dvasininkas, bet ir pedagogas, žurnalistas, švietimo reformatorius Vokietijoje. Jis mokė, jog žmogus turi būti tikintis krikščionis, sumanus ir darbštus savo profesijos žinovas, geras šeimos žmogus ir atsakomybę jaučiantis pilietis. Būtent kolegijos veikloje mes ir siekiame įgyvendinti šiuos esminius principus.

Steigėjo stipendijos iš esmės atitinka vieną iš A. Kolpingo  socialinio mokymo idėjų – būti geru ir sumaniu savo profesijos žinovu. „Matome, kad yra tikrai gabių ir mokslo siekiančių jaunuolių, kurie, deja, neturi  finansinių galimybių siekti išsilavinimo, todėl mūsų partneriai ir skiria stipendijas“ – stipendijų tikslą pabrėžia kolegijos direktorė  Lina Kalibataitė.

Steigėjo stipendiją studijuoti pasirinktą specialybę Kolpingo kolegijoje gali gauti: gerai besimokantis, aktyvus moksleivis; našlaitis; asmuo iš socialiai remiamos ar daugiavaikės šeimos; motyvuotas, darbštus ir siekiantis įgyti aukštąjį išsilavinimą jaunuolis. Komisija, skirianti stipendijas, posėdžiauja visiems įstojusiems jau pasirašius stojimo sutartis.