Mokytis priimami baigę 10 kalsių. Mokslas trunka 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 

 

Būsimi gebėjimai. Specialistas gebės suvirinti ir pjauti konstrukcijas iš juodųjų ir spalvotųjų metalų, tinkamai paruošti metalo paviršių ir suvirinti siūles, išmanys dujinio ir suvirinimo elektra įrengimus, technologijas bei medžiagas, mokės nustatyti suvirinimo siūlės kokybę ir ištaisys defektus.

 

Karjera. Įgiję kvalifikaciją suvirintojai gali įsidarbinti statybinio, metalo apdirbimo profilio organizacijose, įmonėse ir dirbti individualiai. Baigus suvirintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

 

Mokomieji dalykai. Besimokantieji po 10 klasių kartu su profesijos dalykais mokosi ir pagal 11-12 vidurinio ugdymo programą. Baigiant mokymo programą praktikai įmonėje skiriama 15 sav. 

 

Daugiau informacijos apie mokomuosius dalykos ir stojimo sąlygas rasite čia>>>