Mokytis priimami baigę 10 ir 12 klasių. Įstojus po 10 klasių specialybė įgyjama per 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Įstojus po 12 klasių specialybė įgyjama per 2 metus.
 
Būsimi gebėjimai. Baigę mokymo programą asmenys turės galės vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, sugebės tvarktyti krovinių dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, mokės atlikti vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis, turės stirprius bendravimo užsienio kalba įgūdžius. 
 
Karjera. Dirbti galima įmonėse, kurios užsiima vietinių ir tarptautinių vežimų veikla, o joms reikalingi profesionalūs vairuotojai, galintys aptarnauti vilkikus ir panašaus profilio transporto priemones. Mokslą galima tęsti aukštosiose mokyklose pagal giminiškas studijų programas.
 
Mokomieji dalykai. Tiek baigusiems 10, tiek 12 klasių ir panorus mokytis tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybės, dėstomi tie patys profesijos mokomieji dalykai. Skiriasi dalykams skirtas valandų skaičius, o besimokantieji po 10 klasių kartu su profesijos dalykais mokosi ir pagal 11-12 vidurinio ugdymo programą. Atsiskaičiusiems mokomuosius dalykus praktikos įmonėse trukmė - 15 savaičių.
 
Daugiau informacijos apie mokymosi ir priėmimo sąlygas rasite čia>>>