Šie specialistai rengiami ir Utenos kolegijoje. Viena iš perspektyviausių studijų programų - Elektros energetika.

Elektros energetikos studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos elektros energetikos inžinierių, profesijos bakalaurą įgijusį specialistą, turintį pakankamai žinių, gebėjimų bei įgūdžių, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, naudojant naujausias technologijas, pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Specializacijos: Elektros skirstomieji  tinklai;  Įmonės elektros ūkis.

Asmuo, įgijęs elektros inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairiose elektros energetikos inžinerijos šakose:

  • atlikti ir organizuoti elektrinių, pastočių, elektros linijų ir vartotojų elektros įrenginių, apsaugos ir automatikos įtaisų, kontrolės matavimo sistemų montavimo, derinimo, bandymo ir matavimo darbus;
  • elektros energetikos objektų elektros įrenginių remontą ir techninę priežiūrą, technologinį valdymą;
  • organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą.

Studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Technologijos mokslų studijų srities Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties programas.

Daugiau apie Elektros energetikos studijų programą:

http://www.utenos-kolegija.lt/index.php?363334866

Informacija apie priėmimo procedūras bei datas skelbiama ir prašymai priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje www.lamabpo.lt    ir Utenos kolegijoje.

Daugiau informacijos:

Dokumentų priėmimo tarnyba, Maironio g. 7, 16 kab., Utena

 Tel.  8  687 82 516;  el. p. priemimas@utenos-kolegija.lt;

 www.utenos-kolegija.lt