Baigėsi pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmasis etapas. Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) jau laukia pakviestųjų studijuoti ir kviečia pasirašyti sutartis.

 

Sutartys bus sudaromos 2015 m. liepos 24–28 d. (išskyrus 26 d.) šiomis darbo valandomis:

 • liepos 24 d. 10–17 val.;
 • liepos 25 d. 9–16 val.;
 • liepos 27–28 d. 9–17 val.

 

Sutarčių pasirašymas vyks LEU centriniuose rūmuose (Studentų g. 39, Vilnius) šiuose kabinetuose:

 • Filologijos fakulteto (FF) studentams – 260 kab.;
 • Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto (GMTF) studentams – 255 kab.;
 • Istorijos (IF) ir Lituanistikos (LF) fakultetų studentams – 320 kab.;
 • Socialinės edukacijos fakulteto (SEF) studentams – 602 kab.;
 • Sporto ir sveikatos fakulteto (SSF) studentams – 326 kab.;
 • Ugdymo mokslų fakulteto (UMF) studentams – 302 ir 312 kab.

 

Pakviestasis, atvykęs sudaryti sutarties, su savimi turi turėti šiuos dokumentus:

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • brandos atestatą ir jo priedą(-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • studijų registracijos mokesčio (35 Eur) kvitą;
 • dokumentus apie baigtus bazinius karinius mokymus arba apie atliktą privalomąją pradinę karo tarnybą (turėti dokumentų kopiją);
 • prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia).

 

Universiteto banko sąskaitos rekvizitai

 

Įmokos kodas – 103060

Gavėjas – Lietuvos edukologijos universitetas

Įmonės kodas – 111951498

Gavėjo bankas – AB Swedbank

Gavėjo sąskaitos numeris – LT417300010098594871

Banko kodas – 73000

Mokėtojas – įrašomas stojančiojo vardas ir pavardė

Mokėtojo kodas – įrašomas stojančiojo asmens kodas

 

Pakviestasis, atvykęs pasirašyti sutarties, pateikia nurodytus dokumentus, sumoka studijų registracijos mokestį ir sudaro studijų sutartį. Studijų sutartis sudaroma ir asmuo įrašomas į studentų sąrašus tada, kai sumokamas studijų registracijos mokestis. Iki liepos 28 d. 17 val. nepasirašęs studijų sutarties, pakviestasis studijuoti į studentų sąrašus neįtraukiamas, bet gali dalyvauti pagrindinio priėmimo antrajame etape.