„Ko gero, atsakymų variantų į šį klausimą, kaip ir sudėtingame teste gali būti keletas. Tai ir ilgus metus skaičiuojamas katedros įdirbis studijų kokybės srityje, glaudus ryšys su studentais studijų metu ir jas pabaigus, geri absolventų darbdavių vertinimai. Tačiau ko gero vienas svarbiausių veiksnių yra teorinių ir praktinių žinių apie finansus, ne kaip apie siaurą funkcinę sritį, tačiau kaip apie gyvybiškai svarbią kiekvienai organizacijai ir jos vykdomus projektus apimančią veiklą sklaida," - sako prof. R. Krušinskas. Šios programos vadovė, Finansų katedros docentė Rasa Norvaišienė, mano, jog populiarumą lemia ne tik absolventų laukiančios sėkmingos karjeros galimybės, bet ir pats studijų procesas, nutaikytas į visapusišką studento paruošimą darbui finansų srityje.

KTU studentams – pasaulio galingųjų įrankiai

Naujausias šios srities studijų tobulinimo instrumentas  – „Bloomberg finansų rinkų laboratorija“, kuri leis visas praktines užduotis atlikti naudojant realius einamojo laiko duomenis, suteiks galimybę  išmokti dirbti su ekonominio pasaulio informacija, ją sekti ir analizuoti, atlikti įvairius tyrimus. Gebėjimas tik pabaigus universitetą dirbti su šia platforma suteiks KTU EVF studentams milžinišką konkurencinį pranašumą darbo rinkoje. Įvaldę profesionalaus finansininko veikloje naudojamus instrumentus, absolventai gali dirbti stambiose kompanijose, kuriose dažniausiai tenka susidurti su „Bloomberg“ informacine platforma.

R. Norvaišienės nuomone, studijos Finansų programoje nėra lengvos. Be to, siekiant parengti kvalifikuotus specialistus, šios programos studentams keliami gana aukšti reikalavimai. Tačiau tai nemažina programos populiarumo. „Manau, kad tai lemia tiek didelė finansų specialistų paklausa, tiek geras programos parengtų specialistų kvalifikacijos įvertinimas darbo rinkoje, tiek įdomus būsimasis darbas, taip pat didelės karjeros augimo galimybės“, – svarstymais pasidalino docentė. „Visuomenėje dažna nuostata, jog finansus studijuojantiems yra tik  ganėtinai siauros įsidarbinimo galimybės siekiant būti „grynais“ finansininkais. Visgi, šiose studijose padedamas tvirtas pamatas bet kokios veiklos procesų finansinio efektyvumo siekimui. Paprastai kalbant, finansų studijas baigęs žmogus gali labai sėkmingai dirbti bet kurioje procesinėje srityje analizuodamas veiklą finansiniais matais, ieškodamas procesų optimizavimo efektyviausio kelio, skaičiuodamas priimamų sprendimų vertę pinigine išraiška, planuodamas įvairių projektų biudžetus bei jų įgyvendinimo kontrolės būdus. O tai ir yra vertės kūrimas kiekvienai veiklai“, - argumentavo R. Krušinskas.

Visapusiški specialistai

Studijuojant finansus privalu nebijoti iššūkių, įsitikinusi R. Norvaišienė. „Finansininkas turi būti atsakingas, gebantis analizuoti ir strategiškai mąstyti žmogus. Todėl mes siekiame, kad studentai įgytų visų reikalingų finansų mokslo žinių ir gebėjimų jas pritaikyti tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus finansų valdymo procese“, – apie studijas pasakojo docentė.

Universitetą baigusiems specialistams atsiveria plačios galimybės – darbas verslo įmonėse, finansų institucijose, valstybinėse tarnybose. KTU ruošiami finansų specialistai yra geidžiami darbdavių, nes studijų procese neapsiribojama vien finansų mokslu. „Programos absolventai turi vadybinių, ekonominių, apskaitos žinių, gerai išmano finansų inžineriją, turi gerus analitinius gebėjimus, geba planuoti finansinius sprendimus, rengti finansines prognozes, todėl yra puikūs organizacijų vadovų pagalbininkai, padedantys valdyti organizacijų pinigų srautus“, – privalumus vardina doc. R. Norvaišienė. „Mes siekiame, kad studijose, kaip beje ir jų pavadinime, būtų aiškumas, ką pas mus studijuojantys gauna. O, kadangi EVF yra  technologinio universiteto dalis, ryšys su verslo aplinka yra ypatingai glaudus“ – akcentuoja prof. R. Krušinskas.   

Studijų procese dalyvauja ir verslas

Tačiau viskas neapsiriboja teorinėmis žiniomis. KTU Finansų studijų programa buvo viena pirmųjų specializuotų finansų programų Lietuvoje. Remiantis ilgamete patirtimi ir rinkos poreikiais buvo pastebėtas ir įvertintas itin didelis praktinių gebėjimų poreikis. Todėl didelis dėmesys skiriamas tiek laboratoriniams darbams, tiek įvairių praktinių užduočių atlikimui.

„Norime, kad studentai susigaudytų dabartinėse aktualijose, žinotų svarbiausias problemas ir įvykius. Tai įgyvendindami ir paįvairindami studijų procesą, dažnai į paskaitas kviečiame atstovus iš bankų, kredito unijų, investicinių fondų, verslo įmonių. Jie pasidalina savo praktine patirtimi ir supažindina studentus su savo darbo specifika, iššūkiais ir problemomis“, – apie studijų procesą kalbėjo R. Norvaišienė.