Mokytis priimami baigę 12 klasių. Specialybė įgyjama per 2 metus. Praktika įmonėse trunka 15 savaičių.

 

Būsimi gebėjimai. Siekiantys mokesčių inspektoriaus padėjėjo kvalifikacijos išmanys mokesčių sistemą, mokesčių adminitratoriaus ir mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokės pildyti atitinkamus dokumentus ir registrus, žinos bendruosius apskaitos principus, buhalterinės apskaitos pagrindus. Specialistas mokės apskaičiuoti mokesčius ir tinkamai užpildyti mokesčių deklaracijas, turės gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, išmanys raštvedybos taisykles, gebės spręsti konfliktines situacijas, bendrauti ir bendrdarbiauti su klientais.

 

Karjera. Kvalifikuoti mokesčių inspektoriaus padėjėjai gali dirbti įmonėse ir įstaigose, kur reikia tvarkyti buhalterinę ir finansinę dokumentaciją: mokesčių inspekcijose, administraciniuose padaliniuose, finansų ir draudimo įmonėse.

 

Mokomieji dalykai. Mokantis du metus 21 savaitė bus skirta teoriniam mokymui(si), 18 - praktiniam mokymui(si), iš pastarųjų 15 savaičių bus atliekama praktika įmonėje. --> detalesnė informacija