Pristatyti trejų metų darbo rezultatai

Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti projekto ,,Utenos kolegijos tarptautinės jungtinės Svetingumo vadybos studijų programos parengimas  ir įgyvendinimas“, trukusio nuo 2012 m. lapkričio 29 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d.), rezultatus. Šį projektą Utenos kolegija įgyvendino kartu su Rėzeknės aukštąja mokykla (Latvija).

Konferencijos dalyvius pasveikino kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas. Direktorius padėkojo programos rengėjų komandai ir pabrėžė dideles galimybes, atsiveriančias jos studentams. Utenos kolegijos Tarptautinių  ryšių skyriaus vedėja Rūta Jurgelionienė apžvelgė Svetingumo vadybos studijų programos kūrimo ir įgyvendinimo etapus: studijų programos konstravimą, personalo kvalifikacijos kėlimą Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Vokietijos aukštojo mokslo institucijose organizuotuose mokymuose, mokomosios medžiagos rengimą, vadovėlių rašymą ir kt. veiklas.

Su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokias naujas galimybes įžvelgė  rengiant ir įgyvendinant šią studijų programą, papasakojo Rėzeknės aukštosios mokyklos Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Iveta Mietule. Mintimis apie Europos svetingumo ir turizmo ateitį bei reikalavimus šio sektoriaus darbuotojams nuotoliniu būdu dalinosi ekspertas iš Jungtinės Karalystės, tarptautinės svetingumo specialistų asociacijos EURHODIP viceprezidentas dr. Shyam Patriar. Dr. Ana Ivolga taip pat nuotoliniu būdu supažindino su moderniomis švietimo technologijomis, taikomomis Stavropolio agrariniame universitete (Rusija). Arūnė Karosaitė, Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė, pristatė ,,Jungtinių programų gidą nuo A iki Z praktikams“.

Vienas iš reikšmingų projekto rezultatų – parengtos trys mokomosios knygos, kurių medžiaga taip pat pateikta ir virtualioje Moodle aplinkoje. Dr. Iluta Arbidane, pasitekdama vikšro ir drugelio alegorijas pristatė knygą ,,Human Resources and Career Managament in the Hospitality Industry“ (autorės R. Jurgelionienė, I.Arbidane, I. Mietule).

Žaismingas mokomosios knygos pristatymas.

Su knyga ,,Managament of Hospitality projects“ (autorės R. Kučinskienė, J. Daubarienė, A. Pelenienė) supažindino dr. Rasa Kučinskienė.

 Studentai patenkinti studijomis ir praktika

Viena įdomiausių baigiamosios konferencijos dalių – studentų įspūdžiai. Studentė Inguna Semule pasidalino asmenine  studijų Utenoje ir Rėzeknėje patirtimi, papasakojo, kaip sekėsi žinias pritaikyti atliekant praktiką Bulgarijos viešbutyje. Ji pabrėžė, kad įgytus praktinius įgūdžius sėkmingai panaudojo bendraudama su klientais ir dirbdama komandoje.

Atnaujintame Mokomajame svetingumo centre.

Po to  studentės pakvietė konferencijos dalyvius į pagal projektą atnaujintą Mokomąjį svetingumo centrą. Jos pasivaišino sveikais ir skaniais kokteiliais, kurių gamybą pagal šiuo metu populiarėjančios molekulinės virtuvės principus, buvo galima stebėti gyvai bei sužinoti jų receptūrą. Merginas šių kokteilių gamybos paslapčių išmokė Rėzeknės aukštosios mokyklos dėstytoja Inese Silicka. Visos studentės teigė, kad džiaugiasi pasirinkusios Svetingumo vadybos studijų programą. 

Studenčių paruošti kokteiliai traukė akį.

Konferencija baigėsi nuotaikingu ,,Protų mūšiu“, kurį suorganizavo Turizmo ir viešbučių administravimo katedra.

,,Proto mūšyje" reikėjo pademonstruoti svetingumo, geografijos, turistinių objektų ir kitas žinias.

Saulėta nuotaika, lydėjusi visą renginį, atsispindėjo ir bendrai konferencijos dalyvių nupieštame paveiksle.

Kodėl verta rinktis Svetingumo vadybos studijų programą?

  • Per 3 studijų metus - 2 aukštojo mokslo diplomai: Utenos kolegijos ir Rėzeknės aukštosios mokyklos.
  • Platesnės įsidarbinimo galimybės šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje.
  • Lietuvos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Vokietijos dėstytojai bei praktikų vadovai.
  • Tarpkultūrinė studentų grupė.
  • Anglų ir kitų užsienio kalbų įgūdžių tobulinimas.
  • Naujausia literatūra bei elektroniniai leidiniai.
  • Aktyvūs, kūrybiški  mokymosi metodai ir mobiliosios technologijos.
  • Praktikos Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje ir kitose užsienio šalyse.

Tapti šios studijų programos studentais dar yra galimybių: į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Utenos kolegijoje galima stoti tiesioginio priėmimo būdu kolegijos nustatyta tvarka. Norintys studijuoti tarptautinę jungtinę Svetingumo vadybos studijų programą turi kreiptis į Studijų skyrių, II aukštas, Maironio g. 18, tel. 8 687 82 516, el. p. priėmimas@utenos-kolegija.lt

Parengė ryšių su visuomene atstovė Ramutė Kavoliūnienė