Tarptautinė bakalauro studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu analizuojant įvairias temas ir sudaro palankias sąlygas bakalauro studijų studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi, smagiai praleisti laiką bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose moksliniuose – praktiniuose renginiuose.

Konferencija vyks dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Konferencijos leidinyje bus publikuoti tik reikalavimus atitinkantys ir recenzuoti straipsniai. Straipsnis gali būti parašytas lietuvių arba anglų kalba. Straipsnio anotacija turi būti parašyta kita kalba nei pats straipsnis.  Pranešimą taip pat galima pristatyti abejomis kalbomis. Pristatymas turi būti paruoštas MS PowerPoint programa.

Registruotis ir straipsnius siųsti prašome iki lapkričio 9 d.

KONFERENCIJOS PROBLEMATIKA

Studentų patirtys ir perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje:  Socialinio darbo, Teisės, Verslo anglų kalbos, Tarptautinio verslo bei Ekoturizmo srityse.

REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

http://kolegija.kolping.lt/assets/2015-09/2015.11.19-Teorija-ir-praktika-studentiskos-izvalgos.pdf

REGISTRACIJA

http://goo.gl/forms/uyCTSlQmkP