profesijosDar nepasibaigus priėmimo terminui, į profesinio mokymo įstaigas priimta beveik puse tūkstančio daugiau mokinių negu buvo planuota. Darbo rinkoje reikalingų profesinių kvalifikacijų sieks 19,6 tūkst. jaunų žmonių. Apie 40 proc. priimtųjų pasirinko profesines mokyklas jau turėdami brandos atestatus. „Prasidėjus mokslo ir studijų reformai jau antri metai konstatuojame svarbų dalyką – auga profesinio mokymo autoritetas, vis daugiau jaunimo renkasi paklausias profesijas, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Tai geras ženklas darbo rinkai, kuri jau buvo pasigedusi aukštos kvalifikacijos profesionalų“.

Žymiai daugėja stojančiųjų į profesines mokyklas po mokyklos baigimo – lyginant su 2008 m. šiemet priimta pusantro karto (46 proc.) daugiau turinčiųjų brandos atestatą. Prieš dvejus metus į profesines mokyklas stojo 5,2 tūkst. baigusių vidurines mokyklas, po metų jų buvo 7,1 tūkst., o šiemet jau priimta 7,6 tūkst. jaunų žmonių, turinčių brandos atestatus.

Siekiant jaunimui sudaryti sąlygas ekonominiu sunkmečiu įgyti darbo rinkoje reikalingas kvalifikacijas, priėmimas į profesines mokyklas dar vyks iki šios savaitės pabaigos. Priėmimas bus tęsiamas į tas profesines mokyklas ir specialybes, kurios tam turi finansinių išteklių ir pakankamą mokymo bazę.

Į profesines mokyklas gali stoti įvairaus amžiaus bei išsilavinimo jaunuoliai – įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai profesinį išsilavinimą gali įgyti po 1-1,5 metų, o norintieji gauti ir vidurinį išsilavinimą – profesinėse mokyklose mokosi trejus metus.

„Dėl trumpesnio mokymo laiko, mokymo turinio suderinimo su ūkio poreikiais ir pastaruoju metu sparčiai atnaujinamos mokymo bazės profesinės mokyklos gali greitai atsiliepti į kvalifikuotų specialistų paklausą rinkoje, – sako Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriaus pavaduotojas Romualdas Pusvaškis. – Įgyta specialybė leidžia nesunkiai susirasti darbą ir suteikia galimybę tęsti studijas kolegijose ar universitetuose. Profesinę kvalifikaciją turintis asmuo stodamas į kolegijas papildomai gauna du balus, į universitetus – vieną, o baigiamojo kvalifikacinio egzamino įvertinimas gali atstoti vieną valstybinį egzaminą“.

Pasak R. Pusvaškio, šiuolaikinėje darbo rinkoje ypač vertinami darbuotojai, greta universiteto ar kolegijos diplomo turintys ir profesinę kvalifikaciją.

Visa informacija apie profesinių mokyklų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas:
www.aikos.smm.lt .