260308b_400Statistikos departamento duomenimis, 2009–2010 mokslo metų pradžioje Vilniaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 105,7 tūkst. mokinių. Palyginti su praėjusiais mokslo metais mokinių sumažėjo 4,4 tūkst. (4 proc.)

Nuo 2000 m. mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose mažėja kasmet. 2000 m. Vilniaus apskrityje mokėsi 140,5 tūkst. mokinių, t. y. 34,8 tūkst. daugiau negu šiemet. Daugiausia mokinių sumažėjo Vilniaus m. ir Vilniaus r. mokyklose.

2009–2010 mokslo metais Vilniaus apskrityje veikė 329 bendrojo lavinimo mokyklos, per metus jų skaičius liko toks pat, bet buvo uždaryta po 1 mokyklą Elektrėnų ir Ukmergės r. savivaldybėse, o atidaryta Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse.

2009–2010 m. Vilniaus apskrities aukštosiose mokyklose studijavo 97 tūkst. studentų. Palyginti su praėjusiais metais, studentų sumažėjo 3,6 tūkst. (3,7 proc.). 41 proc. šalies aukštųjų mokyklų susikoncentravusios Vilniaus apskrityje.

Aukščiausios kvalifikacijos specialistus 2009-2010 mokslo metais rengia 19 aukštųjų mokyklų: 6 kolegijos ir 13 universitetų. Kolegijų ir universitetų skaičius per pastaruosius metus šiek tiek pakito – sumažėjo viena kolegija ir padaugėjo vienu universitetu. 2009 metais Vilniaus apskrities aukštosios mokyklos (visos įsikūrusios sostinėje) parengė 20,8 tūkst. specialistų. Tai sudaro beveik pusę (46,6 proc.) šalyje parengtų specialistų.