sveikatos_universitetasLietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) rašo pirmuosius savo veiklos puslapius – sudaryta naujojo universiteto taryba. Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui patvirtinus visuomenės pasiūlytus tarybos narius, paskelbta LSMU tarybos – kolegialaus valdymo organo – sudėtis.

Švietimo ir mokslo ministras kartu su universiteto senatu į tarybą paskyrė LSMU profesorių Henriką Žilinską. Penki tarybos nariai patvirtinti iš visuomenės pasiūlytų kandidatų Aukštojo mokslo tarybos teikimu – tai Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Jonas Milius, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Stakišaitis, žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė Egidija Vaicekauskienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Rūta Vainienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis. Kitus penkis tarybos narius išrinko universiteto bendruomenė: studentų atstovybė pasiūlė Liną Leoną, dėstytojai ir mokslo darbuotojai – profesorius Rūtą Jolantą Nadišauskienę, Saulių Petkevičių ir Juozą Pundzių, administracija – profesorių Vilių Joną Grabauską.

Universiteto taryba sudaryta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Aukštosios mokyklos taryba numato strateginius tikslus, renka vadovą, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.

„Dvi senas tradicijas turinčios Kauno aukštosios mokyklos nutarė pasinaudoti mokslo ir studijų reformos suteiktomis atsinaujinimo perspektyvomis, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Savarankišką kelią pradedančiam Lietuvos sveikatos mokslų universitetui linkime išnaudoti visas atsiveriančias modernizavimosi galimybes, būti patraukliu ir konkurencingu biomedicinos studijų centru ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje erdvėje.”

Universiteto tarybos laukia pirmieji darbai – rinkti rektorių, tęsti vidinę integraciją, nusistatyti naują bendrą strategiją.

Sveikatos mokslų universitetas buvo įkurtas šių metų rugsėjį susijungus dviem aukštosioms mokykloms – Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai. Naujasis universitetas orientuojasi į aukštos kokybės biomedicinos studijas. Kaip ir pažangiausiuose pasaulio universitetuose jame lygia greta eis studijos, moksliniai tyrimai ir praktika. Sėkmingam jungimosi procesui ir studijų bazės modernizavimui skiriama 50 milijonų litų ES paramos lėšų.

Universitetas rengs naujas, tarpdisciplinines studijų programas, vykdys plataus masto tarptautinius mokslinius projektus, glaudžiai integruodamas studijas, mokslą ir klinikinę praktiką. Iki šiol vykdytos studijų programos bus papildytos socialinių ir humanitarinių mokslų kryptimis, pertvarkoma valdymo struktūra, bendrai formuojamos katedros.

Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos sprendimą susijungti paskatino nauji iššūkiai, į kuriuos turi atsakyti šiuolaikinės studijos ir mokslas.

Jungimuisi sąlygas sudarė aukštojo mokslo reforma, kurios prioritetai – aukšta studijų kokybė, profesionalūs dėstytojai, aprūpinta mokymo bazė, garantuota socialinė parama studentams, modernus aukštųjų mokyklų valdymas. Šiems tikslams pasiekti naudojamos milijoninės lėšos, skiriamos iš ES struktūrinių fondų.