SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS

Kviečia mokytis asmenis,

 turinčius vidurinį išsilavinimą,

ir įgyti naujas patrauklias specialybes

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa

Mokymo trukmė – 9 savaitės, 360 val.

 Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėjas yra sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rūpinasi pacientų saugumu, padeda pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judėjimo, miego poreikius, ruošia pacientus diagnostikos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedūroms, padeda slaugos specialistui įvairių procedūrų metu, rūpinasi pacientų ir aplinkos higiena.

Per mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai susipažįsta su slaugytojo padėjėjo funkcijomis, pareigomis, teise ir atsakomybe, įgyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, bendravimo psichologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotojų sveikatos saugos pagrindus.

Per praktinį mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai savarankiškai arba su slaugos specialistu mokosi atlikti įvairias slaugos ir higienos procedūras, teikti pirmąją medicinos pagalbą.

 Rugių g. 1, Vilnius. tel. (8 5) 271 22 56, el. p. centras@sskc.lt, www.sskc.lt