Įvairiausiuose švietimo dokumentuose akcentuojama, kad mokymasis turi būti aktyvus, pačiam mokiniui keliant problemas ir ieškant sprendimų, tyrinėjant aplinką, teorinę dalį siejant su praktiniais gebėjimais. Biologei Almai Zybailienei, geografei Rimai Šlikienei, istorikui Vytautui Krasauskui bei socialinei pedagogei Irinai Krupovič kilo mintis pasirinkti tinkamą edukacinę erdvę ir atitinkamai paruošti pamokos medžiagą, leisiančią sėkmingai įgyvendinti paminėtus tikslus.

Rengiant pamokos turinį akcentuotas ekologinio sąmoningumo lavinimas ir savo krašto apylinkių istorijos bei gamtos pažinimo būtinybė. Ne mažiau svarbu – ugdyti mokančias bendradarbiauti asmenybes, todėl užsiėmimo metu pasirinkti grupinio darbo metodai.

Kairėnuose įsikūrusiame Botanikos sode dauguma mokinių lankėsi pirmą kartą, kas skatino jaunuolių smalsumą ir žingeidumą.  Dalį mokinių žavėjo senasis Kairėnų dvaro ansamblis, kitus – pražydusių tulpių kolekcija bei čia vykdomi VU moksliniai tiriamieji darbai.

 

Komentaro autorė

Biologijos mokytoja metodininkė Alma Zybailienė

 

Fotoreportažo autorė - vienuoliktokė, socialinio slaugytojo specialybės mokinė Roma Katelovič.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | www.vtvpmc.lt