2016 metais stosiantieji į Universitetą pretenduos į 3454 valstybės finansuojamas vietas ir į 98 valstybės tikslinio finansavimo vietas, skirtas tik ASU

2016 m. Lietuvos valstybiniams universitetams yra skirtos 7302 valstybės finansuojamos vietos (krepšeliai). Valstybės finansuojamos vietos universitetams  iš anksto nėra paskirstytos, vyksta konkursas 20-yje studijų krypčių grupių. Aleksandro Stulginskio universiteto 23 studijų programos pasiskirsto 6 krypčių grupėse ir pretenduoja į 3454 valstybės finansuojamas vietas (1 lentelė).

1 lentelė. Valstybės finansuojamos vietos pagal krepšelių grupes, ASU bakalauro studijų programas ir minimalius konkursinius balus pagal 2015 m. priėmimo rezultatus.

Eil. Nr.

Krepšelių grupės pavadinimas pagal krypčių grupes

Valstybės finansuojamų vietų skaičius

ASU studijų programos pretenduojančios į valstybės finansuojamas vietas krepšelių grupėje

Minimalus konkursinis balas į valstybės finansuojamą vietą

2015 m.

Pagrindinio priėmimo I etapas

Pagrindinio priėmimo II etapas

1

Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo krypčių grupes, socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis)

855

taikomoji ekonomika ir verslo analizė;

6,34

6,24

2

Verslo ir vadybos krypčių grupė

238

apskaita ir finansai;
inovatyvaus ūkininkavimo vadyba;
kaimo plėtros administravimas;
kultūros ir turizmo vadyba;
logistika ir prekyba

6,76

6,48

3

Biologijos, botanikos, zoologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių grupė

190

taikomoji ekologija

8,26

8,6

4

Žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė

166

agronomija;
maisto žaliavų kokybė ir sauga;
medienos mokslas ir prekyba;
miškininkystė;
sumanioji gyvulininkystė;
želdininkystė;
žemės ūkio technologijos ir vadyba;
žuvininkystės ir akvakultūros technologijos

4,72

4,68

5

Informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė

1245

energetikos inžinerija;
hidrotechninės statybos inžinerija;
transporto inžinerija

4,18

3,84

6

Technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis)

760

atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija;
augalų biotechnologijos
žemės ūkio inžinerija ir vadyba;
žemės ūkio mechanikos inžinerija;
žemėtvarka

3,88

3,76

 

2 lentelė. Valstybės tikslinės vietos, skirtos Aleksandro Stulginskio universitetui ir užimamos atskiro konkurso būdu. 2016 m. aukštosioms mokykloms paskirstyta 602 tiksliniu būdu valstybės finansuojamos studijų vietos. Tikslinis studijų finansavimas skiriamas konkrečioms aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį. ASU skirtos 98 vietos (2 lentelė).

Eil. Nr.

Studijų programa

Studijų kursas

Tikslinių studijų vietų skaičius

1.

Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija

I

5

2.

Agronomija

I

10

3.

Maisto žaliavų kokybė ir sauga

I

5

4.

Medienos mokslas ir prekyba

I

6

5.

Hidrotechninės statybos inžinerija

I

12

6.

Sumanioji gyvulininkystė

I

18

7.

Žemės ūkio technologijos ir vadyba

I

5

8.

Žemėtvarka

I

5

9.

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

I

17

10.

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

I

5

11.

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos

I

10

Iš viso

98


Nori sužinoti daugiau apie priėmimą į Aleksandro Stulginskio universitetą?

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreiptis į Priėmimo komisiją žemiau nurodytais kontaktais:

Studentų g. 11, 159 kab., Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 752 200; mob. 862067179
El. paštas priemimas@asu.lt
Skype: asupriemimas
Facebook: Studijos ASU