Modulinė mokymo programa. Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

Būsimi gebėjimai. Asmuo, įgijęs žiniatinklio mokymo kvalifikaciją gebės eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas, pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams bei mokės projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. Būsimi specialistai sugebės pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus. Žiniatinklio programuotojas taip pat gebės taikyti logines funkcijas programavime ir objektinio programavimo technologiją kuriant internetinius puslapius su tam pritaikyta programavimo kalba bei kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skitingiems mobiliems įrenginiams, o taip pat išmanys XML, jQery ir AngularJS karkasų naudojimą internetiniuose puslapiuose.

Karjera. Baigę mokymo programą asmenys galės dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems skirtų taikomųjų programėlių kūrime. Mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. 

Mokymo turinys. Būsimieji žiniatinklio programuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo. Praktika atliekama įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius. Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. 

 

Privalomieji moduliai

 

 

Bendrakultūriniai moduliai

 

Pasirenkamieji moduliai (būtini 8 kreditai)

Įvadas į profesiją (2 kreditai)

Civilinė sauga (1 kreditas)

Audiovizualinės technologijos (4 kreditai)

Kompiuterių arcitektūra ir operacinės sistemos 

(4 kreditai)

Ekonomika (2 kreditai)

Animacija (4 kreditai)

Taikomoji programinė įranga (2 kreditai)

Estetika (1 kreditas)

Fotografija (4 kreditai)

Tinklapių kūrimo pagrindai

(4 kreditai)

Lietuvių kalbos ir spec. kalbos kultūra (2 kreditai)

 

Grafinis dizainas

(2 kreditai)

Kūno kultūra (2 kreditai)  

Kompiuterinė grafika

(4 kreditai)

   

Programavimo pradmenys

(2 kreditai)

   

Objektinis programavimas Php (6 kreditai)

   

Taikomasis programavimas JAVA

(6 kreditai)

   
Informacinių sistemų saugumas (4 kreditai)    

Įvadas į darbo rinką

(8 kreditai)

   

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyriuje nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).

ziniatinklio programuotojas