Kas yra socialinio darbo vadyba?

Socialinio darbo vadybos studijos parengtos siekiant paruošti specialistus, kuriems rūpi visuomenės gerovė. Prieš renkantis šias studijas, svarbiausia pagalvoti apie savo pašaukimą. Tik toks žmogus, kuris nėra abejingas kito žmogaus problemoms, giliai jaučiantis vidinę pilnatvę padėdamas, galės dirbti socialinį darbą. Čia būtina nuolat ugdyti žmogiškąsias savybes – empatiją, jautrumą, altruizmą, tačiau ir išlaikyti kritinį mąstymą, ieškoti strateginių problemų sprendimo būdų.

Socialinio darbo vadyba – tai studijos, paruošiančios specialistą išeiti į visuomenę su aiškiu suvokimu, kokios yra kertinės bendruomenės problemos, kaip bendrauti su socialiai silpnomis visuomenės grupėmis, kokią metodiką taikyti sprendžiant įvairias individų, šeimų ir tam tikrų visuomenės grandžių problemas.

Kas gali rinktis socialinio darbo vadybą?

Socialinio verslo vadybą gali rinktis tik psichologiškai stiprus žmogus. Pasak vieno iš socialinio darbo pradininkų Mary E. Richmond, tokį darbą gali dirbti idealistas, tvirtai stovintis ant kojų bei jaučiantis meilę padėdamas kitiems žmonėms. Socialinio darbo vadybą baigusio specialisto nuolat laukia iššūkiai, susiduriama su kūrybiniu procesu siekiant užmegzti santykį su jautriais ir problemų kamuojamais žmonėmis, privalu operatyviai reaguoti į iškilusius sunkumus, todėl šaltas protas ir kantrybė – būtinos savybės socialiniam darbuotojui.

Kokius dalykus studijuosiu?

Pažinti ir suprasti visuomenę ir jos dėsnius padės psichologija, filosofija bei krikščioniškas socialinis mokymas. Taip pat studijuojamos dvi užsienio kalbos ir kalbos kultūra, IT, ekonomika ir vadyba, statistika. Tiesiogiai su būsimu darbu susiję specialybiniai dalykai – socialinio darbo pagrindai, socialinė politika, edukologija, šeimos ir socialinės saugos teisė, edukologija, socialinė rūpyba, socialinių tyrimų metodai. Bene svarbiausia studijų programos dalis – socialinis darbas su individu, šeima, grupe. Taip pat mokomasi planuoti ir vykdyti socialines programas, numatyti socialinės integracijos visuomenės nariams galimybes.

Ką galėsiu dirbti, baigęs socialinio darbo vadybą?

Baigęs socialinio darbo vadybą, absolventas galės dirbti įvairiose institucijose – socialinio darbo įstaigose, organizacijose, kurioje numatyta socialinio darbuotojo pareigybė, nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose. Šis pasiaukojantis darbas palankiai vertinamas tiek tiesiogiai dirbant su socialiai silpnomis visuomenės grandimis, tiek prisidedant prie kompetencijų kėlimo akademiniame pasaulyje. Įgyti socialinio darbo vadybos profesiją laukiame atkaklių ir motyvuotų žmonių!

Susidomėjote? Sužinokite daugiau apie socialinių mokslų studijų krypties Socialinio darbo vadybos profesinį bakalaurą čia.