"Lietuvos socialinių pedagogų asociacija šiuo metu vienija 150 narių, daugelis jų - bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojai. Lygiai taip yra ir Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinėje grupėje, tad atstovaujant skirtingų švietimo institucijų interesus nėra pakankamai įsigilinama į jų specifiką. Vilniaus profesinių mokyklų metodinės grupės atsiradimas leistų išryškinti tik profesinėms mokykloms būdingus sprendžiamus klausimus", - teigia socialinis pedagogas T. Morkūnas. 

 

Šiuo metu Vilniuje yra 9 profesinės mokyklos. Jose dirba 11 socialinių pedagogų. Visi jie birželio 8 d. susitiko pirmajame posėdyje ir aptarė metodinės grupės veiklos reglamentą. Ateityje planuojama jungti ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos profesinių mokyklų socialinių pedagogų bendruomenes. 

 

Socialiniai pedagogai 12

Socialiniai pedagogai 11