Baigus Slaugytojo padėjėjo mokymo programą tikrai nebus sudėtinga susirasti darbą. Slaugytojo padėjėjo profesija Lietuvoje yra labai paklausi, beveik nėra baigusiųjų, kurie neturėtų darbo.

Žinios, įgytos mokantis pagal Slaugytojo padėjėjo mokymo programą, naudingos kiekvienam. Po mokymų išmokstama atpažinti gyvybei pavojingas būkles, mokama teikti pirmąją pagalbą, atlikti gaivinimą. Baigusieji geba padėti sau ir artimiesiems susirgus, karščiuojant, dūstant ir pan.

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa naudinga jauniems žmonėms, svajojantiems pasirinkti medicinos studijas ar slaugos specialybę. Tai puiki galimybė išbandyti save, patikrinti, ar tinkama kryptimi žengiama. Grupėje atsiranda 1–3 žmonės, kurie supranta, jog tokia veikla jiems prie širdies. Jie toliau tęsia studijas: stoja į slaugos specialybę kolegijoje ar universitete arba pasirenka kitą medicininės krypties profesiją.

Sėkmingai baigus slaugytojo padėjėjo mokymo programą, galima dirbti ne tik Lietuvoje. Slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose Lietuvoje vis dar trūksta vietų pacientams, neišplėtota pacientų slauga namuose. Neabejotina, kad ateityje, sprendžiant slaugos paslaugų problemas, slaugytojo padėjėjo profesija taps dar reikalingesnė, patrauklesnė ir geriau apmokama.