Kolegiją baigė 438 absolventai, iš kurių 224 studijavo Medicinos fakultete, 214 – Verslo ir technologijų fakultete.  47 Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus savo rankose laikė dar vasario mėnesį, o 12 žemės ūkio technologų diplomus gavo kovo mėnesio pabaigoje.

Liepos 1 d. diplomų įteikimo iškilmės vyko gausiausiam - 379  kolegijos absolventų, kurie baigė  Socialinį darbą, Kosmetologiją, Teisę, Kineziterapiją, Turizmo ir viešbučių administravimą, Aplinkos apsaugos inžineriją, Informacinių sistemų technologijas, Verslo vadybą, Buhalterinę apskaitą, Elektros energetiką, Maisto produktų technologiją, Transporto verslą,  Burnos higieną, Odontologinę priežiūrą, Dantų technologiją ir  Socialinę pedagogiką, -  būriui.

Daugiausia šiais metais į gyvenimą kolegija išleido bendrosios praktikos slaugytojų (47), kosmetologų (42), socialinių darbuotojų (47),  teisininkų (39) bei turizmo ir viešbučių administratorių (31).

Kolegijos absolventai įgijo aukštojo mokslo diplomą bei profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Daugiau apie Utenos kolegiją sužinosite apsilankę mūsų interneto svetainėje

www.utenos-kolegija.lt

ir Facebook paskyroje

https://www.facebook.com/UtenosKolegija