Modulinė mokymo programa.Tai viena iš naujovių profesiniame mokyme. Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių, tai yra profesinių kompetencijų. Modulinėje mokymo programoje yra naudojama kreditų sistema, kas leidžia efektyviau įvertinti ir pripažinti turimas kompetencijas skirtinguose švietimo lygmenyse bei tarptautiniu mastu. Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija, suteikiama surinkus mokymo programoje nustatytą būtiną kreditų skaičių, kuris sukaupiamas lankant privalomuosius bei plataus spektro pasirenkamuosius modulius, ir išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinių ir praktinių žinių egzaminus.

 

Būsimi gebėjimai. Finansinių paslaugų teikėjas gebės parengti darbo vietą darbui, pristatyti finansines paslaugas, parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaryti draudimo sutartis, tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Specialistas atliks klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Jis dirbs kompiuterinėmis programomis, gebės tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją, taisyklingai kalbėti bei rašyti valstybine ir bent viena užsienio kalba, išmanys bendravimo su klientu etiką, nustatys kliento poreikius.

 

Karjera. Įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

 

 

Privalomieji moduliai

 

 

Bendrakultūriniai moduliai

 

Pasirenkamieji

moduliai

(būtini 4 kreditai)

Įvadinis modulis

(4 kreditai)

Civilinė sauga

(1 kreditas)

Investavimo

pagrindai

(4 kreditai)

Informacinės komunikacinės technologijos

(4 kreditai)

Kūno kultūra

(2 kreditai)

Buhalterinės

apskaitos pagrindai

(4 kreditai)

Finansinės operacijos grynaisiais pinigais

(4 kreditai)

Kiti moduliai

(3 kreditai)

Profesinės

užsienio kalbos

pagrindai

(papildomai)

(2 kreditai)

Mokėjimai pavedimu

(2 kreditai)

 

 

Profesinės užsienio kalbos pagrindai

(4 kreditai)

   

Darbas su klientais

(4 kreditai)

   

Banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės

(6 kreditai)

   

Elektroninės paslaugos

(4 kreditai)

   

Taupymas

(4 kreditai)

   

Kreditavimas

(4 kreditai)

   

Draudimas

(4 kreditai)

   

Baigiamasis modulis. Įvadas į darbo rinką

(6 kreditai)

   

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyriuje nuo gegužės 23 d. iki rugsėjo 9 d. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia).

 

Registracija internetu: konsultuokis priėmimo klausimais ir pirmas gauk aktualiausią informaciją (čia).