Šiame etape prašymą gali užpildyti ir tie, kurie iki šiol nebuvo užsiregistravę LAMA BPO sistemoje. Tiems, kurie negavo pageidaujamo kvietimo studijuoti, papildomas priėmimas suteiks naujų šansų – šiuo metu prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį.

Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.

Prašymų pildymas sistemoje pradedamas rugpjūčio 6 d. (šeštadienį) 17 val. ir baigiamas rugpjūčio 8 d. (pirmadienį) 17 val. Daugiau informacijos www.lamabpo.lt

Klausti ir konsultuotis galite Utenos kolegijos Dokumentų priėmimo tarnyboje, Maironio g. 7, 14 kabinetas, tel. 8 687 82 516, el. p.priemimas@utenos-kolegija.lt

 

Kas mes? Faktai ir skaičiai

Utenos kolegija - vienintelė Rytų Aukštaitijos regiono aukštoji mokykla. Kolegijoje studijuoja beveik 1800 studentų, dirba per 170 dėstytojų ir specialistų – praktikų. Kad kolegija peraugo regioninės kolegijos rėmus, rodo plati mūsų studentų geografija – čia mokosi studentų ne tik iš regiono ir visos šalies, bet ir užsienio valstybių: Latvijos, Lenkijos, Nigerijos, Turkijos, Nepalo, Italijos, Rusijos ir kt. Šiais metais kolegija siūlo 21 biomedicinos, socialinių ir technologijos mokslų sričių studijų programą. Utenos kolegija kartu su Rėzeknės aukštąja mokykla (Latvija) - įgyvendina tarptautinę jungtinę Svetingumo vadybos studijų programą. Jos absolventai gaus dviejų aukštųjų mokyklų diplomus.

Vienas pagrindinių kolegijos išskirtinumų - inovatyvios probleminio mokymo sistemos taikymas (9 studijų programose). Probleminis mokymas padeda studentams išmokti kompleksiškai spręsti profesinės veiklos problemas. Siekiant geresnio studijų prieinamumo kolegijos studijos vyksta Ukmergėje bei Visagine, plėtojamos nuotolinės studijos. Praktinis mokymas vyksta modernioje bazėje: Burnos priežiūros specialistų rengimo centre, Kosmetologijos centre, Mokomajame svetingumo centre, Elektroninio mokymo centre, Automatinio valdymo sistemų, Elektros inžinerijos, Robotikos ir kt. laboratorijose.

Informacinių sistemų inžinerijos bei Elektros energetikos studijų programų studentai demonstruoja dėstytojams praktinį 3D spausdintuvo pritaikymą.

Su regiono ir šalies įmonėmis  kolegija yra pasirašiusi per 280 bendradarbiavimo sutarčių, per 300 sutarčių - studentų praktikoms.

Kiti apie mus

Utenos kolegijoje dėstytojai ir studentai – lygiaverčiai partneriai, siekiantys bendro tikslo. Čia gerbiama studentų nuomonė, įsiklausoma į jų pageidavimus, sudarytos sąlygos dalyvauti klubuose, mokslinėse draugijose, konferencijose ir seminaruose. Neatsitiktinai, žurnalo ,,Reitingai“ duomenimis, iš visų kolegijų apklaustų 3-io kurso studentų Utenos kolegijos studentai savo kolegiją vertina geriausiai.

Kitas svarbus kriterijus – tarptautiškumas. Pagal tarptautiškumo kriterijų Utenos kolegija nuolat yra aukščiausiose reitingų lentelių pozicijose. Gegužės mėnesio žurnalo ,,Reitingai“ duomenimis, pagal šį kriterijų Utenos kolegija yra antrojoje vietoje. Kolegija yra vienintelė tarptautinės EURHODIP asociacijos, vienijančios per 150 mokyklų, rengiančių svetingumo specialistus, Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) atstovė. Dalyvavimas šioje asociacijoje atveria kelius studentams dalyvauti jos rengiamuose konkursuose ir pelnyti aukštus apdovanojimus.  Kolegija yra gavusi EURHODIP asociacijos Metų mokyklos apdovanojimą. Daug apdovanojimų studentai parveža ir iš kitų tarptautinių bei respublikinių renginių, profesinio meistriškumo konkursų. 

Kolegijos veiklos kokybę teigiamai vertina ir tarptautiniai ekspertai – tai rodo maksimali 6-erių metų akreditacija.

Kodėl mus verta rinktis?

Kolegijos studentas ruošiamas gyvenimui, jis įgyja ne tik teorinių žinių, bet  moka jas taikyti praktiškai. Kolegijoje veikia praktinio mokymo firmos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis ir įstaigomis, kuriose studentai įgyja praktinės veiklos įgūdžių realiomis darbo sąlygomis.

Aprangos dizaino ir technologijos studijų programos absolventė Edita Kušleikienė (pirma iš dešinės) savo kurtas kolekcijas pristato įvairiuose renginiuose.

Studentai įgyja ir žinių, kaip pradėti savo verslą, dalyvaudami Studentų iniciatyvų skatinimo konkursuose išmoksta rengti projektus ir savo idėjas įgyvendina praktiškai.

Aktyvūs Erasmus mainai leidžia mūsų studentams plačiau atverti duris į pasaulį ir įgyti kompetencijų, reikalingų tarptautinėje darbo rinkoje.

Utenos kolegijoje taikomas  probleminis mokymas ir kiti šiuolaikiški studijų metodai padeda studentams išmokti žinias taikyti kūrybiškai, suteikia  mąstymo laisvės, parengia būsimąjį specialistą nebijoti iššūkių profesinėje veikloje.

Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos studentai praktinių užsiėmimų metu.

Didelė dalis kolegijos studentų įsidarbina dar studijų metu. Tokiems studentams kolegija sudaro sąlygas derinti darbą ir studijas. Darbo rinkoje nėra tiek daug vietos universitetų paruoštiems teoretikams, todėl kolegines studijas pasirenka ir jau turintys universitetų diplomus.

Daugiau informacijos apie kolegiją ir kolegijos studijų programas www.utenos-kolegija.lt